referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Daň z pridanej hodnoty (DPH)
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: neuvedeny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 105
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
DPH upravuje zákon č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších noviel. Bola u nás zavedená v roku 1993 v rámci porevolučných zmien okrem iného kôli tomu, že platnosť DPH je nevyhnutná pre vstup do EÚ.

Nahradila dovtedajšiu daň z obratu, ktorá bola daňou jednorazovou a odvádzala sa len na jednom stupni reťazca, väčšinou pri predaji statkov občanom. DPH sa odvádza na každom stupni výroby aj odbytu a jej mechanizmus fungovania je založený na zdanení výstupu podnikateľa – platiteľa dane – s nárokom na odpočet dane zaplatenej na vstupe.

Daň na vstupe je daň, ktorú platiteľ zaúčtoval a zaplatil za prijaté zdaniteľné plnenie platiteľovi, ktorý plnenie uskutočnil – teda daň pri nákupe.

Daň na výstupe je daň, ktorú je platiteľ povinný uplatniť za uskutočnené zdaniteľné plnenie, teda pri predaji.

Odpočet dane je upravená daň na vstupe.

Vlastná daňová povinnosť je prevýšenie dane na výstupe nad odpočtom dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Nadmerný odpočet je prevýšenie odpočtu dane nad daňou na výstupe.

Tovar je každá hnuteľná vec a tepelná a elektrická energia, voda, plyn, okrem peňazí (okrem peňazí pred emisiou).

Stavba je výsledok stavebných prác a činností, ktorý tvorí priestorovo ucelený celok, alebo aspoň technicky samostatnú časť, a to pred zápisom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností. Len čo je katastrálnym úradom vydaný na stavbu list vlastníctva, stáva sa z nej nehnuteľnosť.

Službou sa rozumie poskytovanie činností alebo hmotne zachytiteľných výsledkov činností s výnimkou, ak je výsledkom týchto činností tovar.

Osobný automobil je motorové vozidlo, ktoré patrí do kategórie M1 (vo veľkom technickom preukaze je označené ako osobný automobil)

Daňové identifikačné číslo je číslo uvedené na osvedčení o registrácii na daň (u PO je to IČO / číslo daňového úradu, u FO je to rodné číslo / číslo DÚ).

Obrat na účely zákona o DPH sú príjmy (výnosy) za zdaniteľné plnenia v tuzemsku bez plnení oslobodených od dane (napr. predaj akcií), prípadne znížené o daň na výstupe. V prípade združenia PO alebo FO sa obratom na účely registrácie na daň chápe obrat celkový (súčet jednotlivých obratov každej FO a ich spoločného obratu). Tieto osoby však žiadosť o registráciu, ako aj daňové priznanie, podávajú osobitne, lebo združenie nie je právnym subjektom.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.