referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Pondelok, 24. februára 2020
Hospodárska politika a jej základné ciele
Dátum pridania: 16.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 769
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
- aby sa hosp. život nezastavil, musí vláda vytv. záväzné pravidlá pre správanie sa ekonom. subj. - prostredníctvom nej sa zlaďujú záujmy firiem, domácnosti a spoločnosti, teda individuálne a spoločenské záujmy
- predovš. je založená na získaných poznatkoch z mikro a makroekonómie
- má interdisciplinárny charakter - určité princípy preberá aj z ostatných disc. (právnych, politolog., z verejnej správy...)
- všeobecne: „prístup št. (vlády) k ekonomike sv. krajiny
- „sústava teoret. a praktických poznatkov a cieľov, nástrojov, metód a opatrení ekonom. subjektov na vybudovanie bezporuchového hosp. systému"
- ako teoret. disc. hovorí o tom, ako sa vytyčujú hosp.-polit. ciele, aké nástroje sú k dispozícií, aby sa tieto ciele dosiahli, ako sa využívajú...

nositelia
- najčastejšie vláda
- v demokrat. spoločenstvách aj zamestnávatelia, odbory, nezávislá centrálna banka...
- parlament, vláda, súdnictvo, centrálna banka, verejná sféra (národná banka, protimonopolný úrad, zamest. zväzy, priem. zväzy, polit. strany a hnutia)
- inštitúcie a osoby, kt. majú zo zákona výlučnú kompetenciu prijímať ek. rozhodnutia, vykonávať ich

ciele
- vysoká úroveň zamestnanosti
- nízka miera inflácie
- rovnováha platobnej bilancie
- spravodlivé rozdeľovanie dôchodkov
- zabezpečenie hosp. rastu

- globálne
- čiastkové

- vždy ide o ekonom. ciele kt. sa dopĺňajú sociálnymi a ďalšími cieľmi (ekologické ciele...)
- odvodené ciele:
- zabezpečenie kvality ekonom. rastu (realizácia ekonom. opatrení, obmedzenie šedej ekonom.)
- hosp. adaptabilita - prispôsobenie sa štruktúrnym zmenám
- sociálne ciele

kritériá hodnotenia cieľov
- ekonomika by mala dosahovať rast vyšší ako 3% a nižší ako 10% (ukazovateľ: HDP)
- obchodná bilancia by mala predstavovať 3% z celk. exportu krajiny
- miera nezamestnanosti by sa mala pohybovať na hranici prirodzenej miery nezamestnanosti - 6%

nástroje
- 1 cieľ sa dá dosiahnuť viacerými nástrojmi, 1 nástroj môže naplniť viaceré ciele
- ekonom. veličiny, kt. má vláda priamo al. nepriamo pod kontrolou a kt. nasadzuje na dosiahnutie vytýčených cieľov
- jedno zo zákl. rozhodnutí hosp. politiky: zvoliť si vhodný nástroj (niekt. nástroje môžu mať aj negat. účinky - napr. znižovanie nezamestnanosti môže viesť aj k rastu inflácie)

zákl. skupiny nástrojov
o nástroje fiškálnej polit. - dane
o nástroje menovej polit.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Lisý, J. a kol.: Ekonómia: Všeobecná ekonomická teória. Iura Edition, Bratislava 2000
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.