referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Nedeľa, 26. januára 2020
Marketingové strategické plánovanie - postup pri strategickom plánovaní
Dátum pridania: 16.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 796
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
- strategické plánovanie = výber stratégie pre dlhodobé prežitie a rast firmy
- podniky si zväčša pripravujú ročné, dlhodobé a strategické plány

ročný plán
- charakterizuje aktuálnu trhovú situáciu, ciele a mark. stratégiu, program realizácie, rozpočet a kontrolu na obd. 1 roka
- schvaľuje ho vedenie firmy a využíva ho na koordináciu mark. aktivít s výrobou, financovaním a ostatnými činnosťami podniku

dlhodobý plán
- vymedzuje pôsobenie hl. faktorov a vplyvov na fungovanie organizácie počas niekoľkých rokov
- obsahuje dlhodobé ciele
- každý rok sa prehodnocuje a aktualizuje

strategický plán
- zahŕňa adaptáciu firmy na využitie výhod z príležitostí, kt. ponúka neustále sa meniace prostredie

strategické plánovanie
- základ pre ostatné plány
- proces tvorby a a udržiavania strategickej rovnováhy medzi cieľmi a možnosťami organizácie vo vzťahu k meniacim sa trhovým príležitostiam
- základ: poslanie firmy, jej ciele, tvorba podnikat. portfólia a koordinácia funkčných stratégií

podniková úroveň
definovanie poslania fy -> určenie cieľov fy -> spracovanie podnikateľského portfólia ->

podnikat. jednotky, výrobky a úroveň trhu
-> plánovanie mark. a ostatných funkčných stratégií

vymedzenie poslania podniku
- každá organizácia musí mať jasný účel alebo poslanie
- vymedziť poslanie = zdôvodniť existenciu firmy v rámci makroprostredia (je to neviditeľná ruka, kt. smeruje vš. zamestnancov)
- poslanie sa dá definovať názvom produktu (vyrábame nábytok) al. v technologickom poňatí (sme firma s chemickou výrobou), avšak lepšie je trhové definovanie podnikateľ. činnosti (uspokojovanie komunikačných potrieb)
- charakteristika poslania by nemala byť ani príliš široká ani príliš úzka
- vymedzenie by malo byť výstižné a realistické

tvorba zámerov a cieľov firmy
- poslanie firmy sa musí pretransformovať do podrobných podporných cieľov pre každú úroveň riadenia
- mark. stratégia má podporovať mark. ciele (pre získanie väčšieho podielu na trhu môže firma rozšíriť dostupnosť sv. výrobkov al. promotion)
- každá mark. stratégia musí byť detailne rozpracovaná

tvorba podnikateľského portfólia
- podnikateľské portfólio = súbor podnikateľských aktivít a výrobkov, kt. vylepšia pozíciu firmy
- najvhodnejšie je také, kt. najlepšie vyhovuje firme z hľadiska jej silných a slabých stránok i príležitostí, kt.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kotler, P. - Armstrong, G.: Marketing. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1992
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.