referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albert
Streda, 8. apríla 2020
Marketing - Stratégia trhovej pozície
Dátum pridania: 16.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 839
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

správajú voči produktu; intenzita spotreby, príležitosť spotreby, miera nakupovania výrobku, stupeň vernosti značke, stupeň pripravenosti na nákup, postoj

zásady efektívnej segmentácie:
- kvantifikovanosť
- akcieschopnosť
- početnosť
- ziskovosť
- prístupnosť
- stupeň efektívnosti firmy vytvoriť program pre určitý segment

- dokonalá segm. - ak produkt dokážeme presne prispôsobiť potrebám spotrebiteľa
- kanibalizmus produktov - ak stará zn. požiera novú, a pritom celk. predaj nie je o nič vyšší ako pri starej zn. na akom zákl. možno hodnotiť jedn. segm.:
- rast a veľkosť segm. - je treba poznať potenciál segmentu a zhodnotiť úroveň rentability
- štrukturálna príťažlivosť - treba brať do úvahy potenciálnych konkurentov, substit. produkty, počet zákazníkov, dodávateľov a intenzitu konkurencie v odvetví
- ciele a zdroje podniku - aké sú silné a slabé stránky podniku, ako dokážeme riešiť problematiku cieľového trhu (máme dostat. technológie, vyhovuje cieľ. trhu naša zn.?)

segmentácia na trhu organizácií
- odlišnosti od spotrebiteľského trhu
- geograf. kritériá, nákupné správanie, psychografické kritériá
- *typ organizácie (výrobného charakt., služieb, pôs. vo verejnom sektore...)
- *typ produktu (stroje, suroviny, zákl. materiál)
- *podľa kritérií rozhodovania o nákupe (nový nákup, modifik., opak.)


VÝBER CIEĽOVÝCH SKUPÍN
výber cieľ. trhu a vymedzenie trhovej segmentácie
- podnik si vyberie 1 al. viac segm. - to predstavuje cieľ. trh = spotr., kt. majú rovn. vlastnosti a požiadavky a kt. sa podnik rozhodol slúžiť

5 rôznych prístupov k výberu cieľ. trhu:
- podnik sa sústredí na 1 segm. - špecializácia z hľadiska výberu = podnik sa zameria na viac segm. - výrobková špecial. = podnik sa zameria iba na 1 produkt, kt. sa predáva na viacerých segmentoch
- trhová špecializácia = uspokoj. rôznych potrieb 1 trh. skup. - pokrytie celého trhu

- najv. konkurencie


TVORBA TRHOVEJ POZÍCIE
2 formy trhovej pozície:
- vnímaná (miesto, kt. ma produkt na trhu, pozícia produktu v mysli spotrebiteľov v porovnaní s konkur. prod.)
- želaná (konkretizácia želaní podniku dať produktu špecifické miesto vo vzťahu k iným produktom a značkám)

faktory pôsobiace na proces tvorby trhovej pozície:
- identifikovania súboru rôznych konkurenčných výhod
- vybratie optimálnej výhody, kt. je v súlade so zdrojmi a cieľmi firmy
- uplatnenie efektívneho spôs. komunikácie a propagácie

stanovenie pozície produktu
- 1 zo zákl. mark. rozhodnutí, niekoľko stratégií:
- podľa zvláštnych vlastností produktu
- podľa stanovenia pozície na trhu na zákl. výhod prinášaných spot. - podľa okolností spojených s využívaním produktu
- podľa užívateľskej kategórie (na zákl.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kotler, P. - Armstrong, G.: Marketing. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1992
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.