referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Marketing - Stratégia trhovej pozície
Dátum pridania: 16.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 839
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Stratégia trhovej pozície
- strateg. plán definuje celk. poslanie firmy a jej ciele
- v každej podnikat. jednotke hrá mark. dôležitú úlohu

- v centre sú cieľové skup. spotrebiteľov
- firma identifikuje cieľ. trh, rozdelí ho do menších segmentov, vyberie najsľubnejšie segmenty a zameria sa na ne
- potom firma spracuje mark. mix
- aby firma našla najlepší mark. mix a realizovala ho, potrebuje zabezpečiť analýzu, plánovanie, implementáciu a kontrolu - prostredníctvom týchto aktivít firma sleduje mark. prostredie a prispôsobuje sa mu

cieľové skupiny spotrebiteľov
- mark. vyžaduje dôkladnú analýzu spotrebiteľov
- musí odhadnúť súčasnú a budúcu veľkosť trhu a jeho rôznych segmentov, odhadnúť silu konkurencie
- prognózovanie, čo je spotrebiteľ ochotný za určitých podmienok urobiť je veľmi ťažké
- ak je prognóza trhu dobrá, firma sa rozhoduje, ako vstúpi na trh
- nie je možné uspokojiť všetkých, treba rozdeliť trh a nájsť si najlepšie segmenty a spracovať pre ne stratégiu, aby sme ich uspokojili lepšie ako konkurencia a so ziskom
- tento proces sa skladá z 3 krokov:
1. segmentácia trhu
2. určenie cieľových skupín
3. vymedzenie vhodnej pozície na trhu

SEGMENTÁCIA TRHU
- segmentácia trhu = proces klasifikácie zákazníkov do skupín s rozdielnymi potrebami, charakteristikou či správaním
- trhový segment sa skladá zo spotrebiteľov, kt. reagujú podobným spôsobom na daný súbor mark. stimulov

- cielený marketing: seg. trhu, výber cieľ. skup. a tvorba trh. pozície
- umožňuje zosúladiť ponuku s dopytom a prísť k novým trh. príležitostiam
- na segm. trhu možno efektívnejšie využiť nástroje mark. komu. a pružnejšie reagovať na zmeny po dopyte
- robí sa na predpokladanom aj exist. trhu, ide o to zistiť, kt. segment nie je dostatočne uspokojený, na kt. sa nikto nezameriava (trhová medzera), je lepšie uspokojiť iba časť trhu ako celý trh

kritériá segmentácie:
- geografická - rozdelenie trhu na jednotlivé geograf. jednotky, potreby a želania sú tu rôzne
- demografická - zákl. kritériá segm.: vek, veľkosť rod., príjem, povolanie, vzdelanie, náboženstvo, národnosť
- psychografická - rozčlenenie podľa sociálnych skup. živ. štýlu, osobnosti
- podľa nákup. správania - ako sa spotreb.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kotler, P. - Armstrong, G.: Marketing. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1992
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.