referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dobromila
Štvrtok, 28. októbra 2021
Ekonómia - Vývoj ekonomického myslenia, začiatky ekonomického myslenia a konania
Dátum pridania: 16.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 336
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

výroba zhodnocuje výrobné náklady - vytvára čistý výrobok zisk

KLASICKÁ EKONÓMIA
- ekonómia ako veda je spojená so vznikom kapitalistickej tovarovej výroby
- hist. prelomom bol -> klasickej ekonómie
- najvýznam. predstavitelia: W. Petty, A. Smith, D. Ricardo, T. R. Malthus, J. B. Say


William Petty
- hl. zdroj bohatstva nehľadá vo výrobe, ale vo sfére obehu
- vysvetľuje ekonom. kategórie ako cena, mzda, renta a úrok
- rozoznával tzv. prirodzenú a polit. cenu
- prirodzená cena - hodnota (množstvo práce vynaloženej na výrobu)
- politická cena - trhová cena
- cenu každého tovaru tvorí mzda za prácu a zisk podnikateľa => suma cien vš. vyrobených tovarov = sume vyplatených dôchodkov
- hodnotu tovaru vytvára iba práca vynakladaná na ťažbu drahých kovov

Adam Smith
- „otec ekonómie" (ekonómia ako veda má zač. v r. 1776, keď vyšla Rozprava o podstate a pôvode bohatstva národov)
- keď mal 4 roky ukradli ho Cigáni, ale potom ho vrátili - jeho životopis hovorí, že asi by bol zlý Cigán, a preto sa stal zakl. ekonómie
- prednášal morálnu filozofiu (Teória morálnych citov - skúma ? morálky a psychológie)
- spolupracoval s Quesneyom; osvojil si názory Voltaira, Rousseau
- svoje teórie vypracoval v podm. manufaktúrnej výroby
- stúpenec hosp. slobody (liberalizmu)
- za predpoklad fungovania trhovej ekonomiky považoval slobodu človeka, vlastníctva a podnikania
- človek = egoista, kt. sleduje sv. osobný záujem a to je hybnou silou ekonomického vývinu
- trhový systém funguje tým dokonalejšie, čím slobodnejšie môžu jednotlivci sledovať sv. vlastné ekonom. záujmy
- neviditeľná ruka trhu - rieši zákl. ek. problémy a nastoluje správne ek. proporcie
- úloha št.: ochraňovať krajinu pred vonk. nebezpečenstvom, udržiavať poriadok a spravodlivosť vo vnútri krajiny, budovať a udržiavať verejné zariadenia, o kt. nemá záujem jednotlivec, pretože sa nevyplácajú
- učenie o hodnote: zdrojom bohatstva krajiny je práca bez ohľadu na to, v kt. odvetví sa vynakladá
- hodnotu určuje množstvo práce vynaloženej na výrobu tovaru, určujú ju 3 zákl. dôchodky spoločnosti - mzda, zisk a renta
- deľba práce a jej vplyv na zvýšenie produktivity práce, a tým zvýšenie celk. bohatstva krajiny

David Ricardo
- ekonómia priem.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Lisý, J. a kol.: Ekonómia: Všeobecná ekonomická teória. Iura Edition, Bratislava 2000
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.