referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Banková sústava SR
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: neuvedeny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 870
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 12m 30s
Pomalé čítanie: 18m 45s
 

Tieto vzťahy sú na rozdiel od vzťahov centrálnej banky a obchodných bánk, ktoré sú povinné, dobrovoľné. Vyplývajú predovšetkým z ich obchodných záujmov a zo vzájomnej výhodnosti.

---

Úlohy , právne postavenie a char. NBS
Vzhľadom na zložitosť bankovej sústavy, ktorá je významnou súčasťou ekonomiky štátu, musí mať stanovené pravidlá aj zodpovedajúcimi právnymi predpismi.

NBS sa zriadila zákonom č.566 / 1992 Z.z. ako emisná banka SR. Je právnickou osobou so sídlom v Bratislave , nezapisuje sa však do obchodného registra. Pri vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov na postavenie ako ministerstva a iné orgány štátnej správy. V majetkovo právnych vzťahoch pri nakladaní vlastným majetkom má postavenie podnikateľa. Hlavnou úlohou NBS je zabezpečenie stability meny. Za tým účelom NBS :

- určuje menovú politiku

- vydáva bankovky a mince

- riadi peňažný obeh, koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk a stará sa o ich plynulosť a ich hospodárstnosť.

- vykonáva dozor nad vykonávamím bankových činností v rozsahu upravenom zákonom a stará sa o bezpečné fungovanie a účelný rozvoj bankového systému. - vykonáva aj ďalšie činnosti vymedzené zákonom (napríklad – zastupuje SR v medzinárodných menových inštitúciách na svetovom peňažnom trhu.

Zákon o NBS vymedzuje jej vzťah k vláde na jednej strane hovorí o nezávistlosti činnosti NBS od pokynov vlády, na druhej strane o podpore hospodárskej politiky vlády NBS.

NBS je nositeľkou menovej poliky a na jej realizáciu používa príslušné menové nástroje, ktoré sú uvedené v zákone.

Ako priame nástroje sa uvádzajú minimálne úrokové sadzby z vkladov, maximálne úrokové sazdby z úverov a maximálny rozsah poskytovaných úverov. Ďalej sa uvádzajú pravidlá likvidity, kapitálového vybavenia a ďalšie pravidlá obozretného podnikania bánk.

NBS môže požadovať aj uloženie určitej časti zdrojov obchodných bánk – tzv. povinné minimálne rezervy na bezúročnom účte a ich výšku môže s cieľmi menovej politiky aktuálne

meniť.

NBS vedie účty bánk a prijíma ich vklady. Od týchto bánk môže nakupovať alebo im predávať zmenky, štátne dlhopisy alebo iné C.P. Môže im poskytnúť úver zabezpečený c.p.

najviac však na dobu 6 mesiacov, výmimočne na zabezpečenie likvidity bánk aj krátkodobý úver.

Nakoľko NBS je nie len bankou bánk, ale aj bankou štátu, vykonáva určité činnosti pre štátny rozpočet. Vedie príjmové a výdavkové účty štátneho rozpočtu, štátnych finančných aktív a pasív a štátnych účelových fondov.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Banková sústava SR 3.0037 1864 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.