referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Banková sústava SR
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: neuvedeny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 870
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 12m 30s
Pomalé čítanie: 18m 45s
 

V prípade potreby, na základe rozhodnutia Bankovej rady môže poskytnúť krátkodobý úver nákupom štátnych pokladničných poukážok na pokrytie krátkodobého deficitu štátneho rozpočtu.

Orgány NBS sú :

- Banková rada NBS – je to najvyšší riadiaci orgán a jej členmi sú : guvernér, 2 víceguvernéri, 3 vrchný riaditeľia a 3 ďalší členovia. Guvernéra a víceguvernérov odvoláva a vymenúva prezident republiky na návrh vlády po schválení národnou radou. Vrchných riaditeľov a ostatných 3 členov vymenúva a odvoláva vláda SR na návrh guvernéra.

Určuje menovú politiku a nástroje na jej uskutočnenie a rozhoduje o menových opatreniach.

- Direktórium NBS je výkonným orgánom NBS tj. zodpovedá za výkon rozhodnutý bankovou radou, členenie : Víceguvernér poverený guvernérom a vrchní riaditeľia NBS. Direktórium pripravuje zasadania bankovej rady, vykonáva jej rozhodnutia a spravuje NBS.

Na pokrytie deficitu štátneho rozpočtu dáva NBS do predaj štátne dlhopisy. Po dohode MFSR môže na základe tohoto poverenia vykonávať aj ďalšie činnosti spojené s ich správou, splácaním, prevodmi, výplatou úrokou, a iné. Na usmernenie peňažného trhu môže NBS vydávať, kupovať a predávať obchodovateľné c.p.

NBS má právomoc aj v oblasti devízového hospodárenia. Vyhlasuje kurz v Sk k iným menám. Určuje cenu zlata v bankových operáciách NBS. Má v úschove a spravuje menové rezervy v zlate a v devízových prostriedkov a disponuje s nimi, obchoduje so zlatom a ostatnými devízovými hodnotami a vykonáva všetky bankových obchodov s tuzemskými a zahraničnými bankami, určuje podmienky pre usmernovanie platobnej bilancie, určuje podmienky pre obchod so zlatom a ost.devízovými hodnotami a vydáva c.p. na cudziu menu.

Predkladá návrhy zákonov z oblasti meny a peňažného obehu, devízového hospodárenia bankovníctva, riadi hotovostný peňažný obeh, koordinuje rozvoj bankového informačného systému, je oprávnená vykonávať investičnú a obchodnú činnosť v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie jej činnosti.

Povoľuje činnosť bánk a vykonáva dohľad, vymedzuje rámec ich činnosti určitými opatreniami a predpismi a v prípade ich neplnenia stanovuje pokuty a sankcie.

Obchodná banka, právne postavenie, miesto a úloha obchodných bánk v ekonomike SR
Na zmenenú situáciu v bankovej sústave reaguje prijatá novela zákona o bankách, uverejnená zbierka zákonom 6.marca 1996 pod č. 62 / 1996, ktorá vystúpila do platnosti od 01.03. 1996.

Podľa tohto zákona sa bankami rozumejú právnické osoby so sídlom v SR založené ako akciová spoločnosť alebo štátny peňažný ústav, ktorý príjma vklady a poskytuje úvery a ktorý má povolenie na založenie banky a povolenie na výkon bankových činností. Okrem týchto činností môže povoliť aj vykonávanie nasledovných činností :

- investovanie do c.p.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Banková sústava SR 3.0037 1864 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.