referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Žaneta
Pondelok, 1. júna 2020
Export a import spoločnosti ABEQ zaoberajúcej sa výrobou stolových minerálnych vôd
Dátum pridania: 17.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mery
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 320
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 33.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 56m 20s
Pomalé čítanie: 84m 30s
 

Vplyv na podnebie má i nadmorská výška jednotlivých miest.
Ř Vodstvo Slovenska:
Rieky: Dunaj, Váh, Hron, Hornád, Topľa, Ondava, Laborec, Nitra, Torysa
Vodné nádrže: Oravská priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska Šírava, Nitrianske Rudno
Osobitné postavenie má Vodné dielo Gabčíkovo a Vodné dielo Žilina.
Žriedla a minerálne pramene: Malá Fatra, Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice, Piešťany, Sklené Teplice, Sliač

Hospodárstvo
Ř Nerastné suroviny:
· Hnedé uhlie – Handlová , Prievidza
· Ropa a zemný plyn – Gbely
· Železná a medená ruda – Slovenské rudohorie
· Lignit – Nováky
· Stavebné materiály – vápenec, sklárske a keramické suroviny
Ř Priemysel:
· Hutnícky – Košice, Žiar nad Hronom
· Strojársky – Dubnica nad Váhom, Martin, Detva, Bratislava
· Chemický – Bratislava, Šaľa
· Celulózovo papierenský – Ružomberok, Žilina
· Gumárenský – Púchov
· Kožiarsky a obuvnícky – Bardejov, Partizánske, Liptovský Mikuláš
· Farmaceutický – Hlohovec, Slovenská Ľupča
· Odevný a textilný – Trenčín, Púchov, Žilina
· Drevárský – Zvolen, Banská Bystrica
· Energetický – Jaslovské Bohunice, Mochovce (jadrové elektrárne)
Liptovská Mara, Vážske kaskády, Gabčíkovo (vodné elektrárne)
Vojany, Nováky (tepelné elektrárne)
· Elektrotechnický – Liptovský Hrádok, Bratislava
· Plynárenský – ropovod
· Ťažobný – Handlová , Prievidza, Nováky, Gbely
· Polygrafický – Bratislava, Košice
· Sklársky – Lednické Rovné, Poltár
· Potravinársky – Liptovský Hrádok, Lučenec, Rimavská Sobota a i.

Ř Poľnohospodárstvo:
Rastlinná výroba
· Pšenica, kukurica, cukrová repa – Podunajská nížina, Východoslovenská Nížina
· Zemiaky – vyššie položené kotliny Spiša, Liptova, Oravy a Kysúc
· Hrozno – južné svahy Malých Karpát, Modra, Levice, Nitra, Pezinok, Skalica
· Zelenina – Záhorie, Podunajská nížina
· Ovocie – Rimavská Sobota, Lučenec
Živočíšna výroba
· Chov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny – nížinné oblasti SR
· Chov oviec – podhorské oblasti

Ekonomika
Súčasná ekonomika SR je typickým príkladom malej a otvorenej ekonomiky.
Súčasný vývoj ekonomiky SR je charakteristický nevyváženým tempom ekonomického rastu a prehĺbením vnútornej a vonkajšej makroekonomickej nerovnováhy. Tento vývoj je dôsledkom pôsobenia objektívnych a subjektívnych faktorov, medzi ktoré sa zaraďuje nevyhovujúca štruktúra ekonomiky, vývoj svetového hospodárstva, v minulosti uskutočňovaná expanzívna rozpočtová politika, ako aj netransparentná privatizácia.
Tieto problémy sa zákonite premietli i do slovenského priemyslu. Nevyhovujúca štruktúra orientovaná na materiálovo a energeticky náročné odvetvia, s nízkym stupňom pridanej hodnoty nemôže v súčasnom globalizovanom svetovom hospodárstve zabezpečiť konkurencieschopnosť tohto odvetvia. Je potrebná dôsledná reštrukturalizácia priemyslu, ale i celej ekonomiky tak, aby bolo Slovensko schopné úspešne sa zapojiť do európskeho integračného procesu. To vyžaduje vytvorenie trhového prostredia stimulujúceho pozitívnu podnikateľskú aktivitu, ktorého nevyhnutným predpokladom je stabilný inštitucionálny a legislatívny rámec.
Ciele novej priemyselnej politiky vychádzajú z reálnych potrieb slovenského priemyslu i ekonomiky ako celku:
ü znížiť nadbytočné kapacity priemyslu v oblastiach, ktoré nedokážu obstáť v konkurenčnom boji na medzinárodných trhoch a ktoré dlhodobo viažu značné množstvo zdrojov
ü následné je potrebné tieto kapacity presunúť do perspektívnych odvetví, ktoré sa vyznačujú nižšou náročnosťou na vstupné zdroje a vyšším stupňom myslenia
ü umelá podpora stratových, slabých a neperspektívnych podnikov nemá v súčasnom období miesto
ü náklady na úspešnú reštrukturalizáciu sú pre štátny rozpočet nižšie ako náklady na dlhodobé udržiavanie neživotaschopných odvetví
Za realizáciu reštrukturalizácie je zodpovedná podniková sféra. V tejto súvislosti je nevyhnutné podporovať:
ü prílev priamych zahraničných investícií
ü vedu a techniku
ü rozvoj malého a stredného podnikania
ü vzdelávanie, rekvalifikáciu, zvyšovanie schopností podnikateľských subjektov
ü infraštruktúru
ü ekológiu
ü výskum a vývoj
ü kvalitu.
Základom na zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu SR musí byť i účinný trhový mechanizmus. Žiada sa presadzovať koncepcia otvoreného a konkurenčného trhu.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.