referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Streda, 6. júla 2022
Koncepcie marketingového managementu
Dátum pridania: 20.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: modra
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 738
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 
Základná štruktúra marketingu sa začala kryštalizovať okolo roku 1920 v USA a vo Veľkej Británii. Management z angl. „to manage“ - viesť,riadiť,vládnuť,marketing taktiež z angl. „spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny tovarov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú. Vo všeobecnosti je to ucelená metóda, postup uvedenia nápadu na trh. Marketing je procesom plánovania a realizácie koncepcie, tvorby cien, propagácie a distribúcie myšlienok, tovarov a služieb s cieľom realizovať také výmeny, ktoré uspokojujú ciele jednotlivcov a skupín.“( Encyklopedická príručka, 2002, s.74). Napriek nemalému úsiliu jednotná všeobecná definícia marketingu neexistuje.O.Navrátil vidí príčinu tohoto stavu v tom,že „ ide v podstate o súhrn rôznych vzájomne sa odlišujúcich činností a ich proporcionálne vzájomné použitie závisí od charakteru tovaru, ktorý chceme predávať a od charakteristiky trhu, na ktorý tovar chceme vyvážať.“(O.Navrátil, Marketing spotrebného zboží, ČOK, Praha 1965, 12-13).Dáva tak podklad pre hlbšiu analýzu marketingu. Od roku 1963 sa hovorí o „ obrodení“ marketingu. Zriaďuje sa Marketing Science Institute, International Marketing Federation pre výmenu medzinárodných skúseností, štvrťročník Marketing dostáva svojho druha Journal of Marketing Research, zdôrazňuje sa vedeckosť marketingu. Marketing sa usiluje postihnúť dynamiku hospodárskeho života, najmä v spojitosti s trhom, a to ako v krátkodobom, tak aj v dlhodobom rámci. Výrobcovia sa zaoberajú možnosťami a spôsobmi uspokojovania potrieb subjektov dopytu nielen počas roku, ale aj o desať rokov, usilujú sa o trvalé získanie trhu. Management má dve podoby,a to funkčnú,ktorá zahŕňa riadiacu činnosť a inštitucionálnu podobu,čiže riadiacich pracovníkov. Počas 20.storočia management ako teória a prax vedenia podniku v krajinách s trhovou ekonomikou zaznamenal mnoho podôb. Marketingový managemet je „plánovanie, riadenie a kontrola všetkých marketingových aktivít firmy zahrňujúcich formuláciu cieľov, stratégiu a implementáciu stratégie.
V trhovom hospodárstve každý podnik charakterizuje dvojaká viazanosť na trh. Na jednej strane odbytový trh, na druhej strane zasa odberateľský trh ( nákupný).
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Šimonovič, I.S. a kolektív: Marketing. Bratislava: Obzor, 1970, 2. Philip Kotler: Marketing Management. Praha: Victoria Publishing, 1992
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.