referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ladislav, Ladislava
Pondelok, 27. júna 2022
Riadenie nadnárodných firiem
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wx
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 162
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 21m 50s
Pomalé čítanie: 32m 45s
 

Podnikateľský zámer musí vyjadrovať stratégiu podniku, ako sú základné rozvojové zámery a ich dôsledky. Táto stratégia formuluje nie len základné rozvojové procesy, ale aj očakávaný vývoj hlavných ukazovateľov. Platí tu zásada "dobrá stratégia - základ podnikateľského úspechu". Samotnú stratégiu podniku (1*) tvoria tieto časti:

1. Stručná analýza okolia: Úspech v podnikaní možno zabezpečiť len v prostredí, v ktorom existuje solventný dopyt. Preto je potrebné zistiť potenciálne chýbajúce články na trhu stavebných hmôt ( ako je nedostatok resp. absencia týchto hmôt ) na tom ktorom trhu a tiež budúcu solventnosť nami zvoleného trhu, možný technologický a vedecký rozvoj ako aj vplyvy vytypovaného regiónu ( počet a štruktúra obyvateľstva, energie, životné prostredie..atď ).
2. Analýza silných a slabých stránok podniku: Musíme dôkladne vykonať analýzu naších silných a slabých stránok a zamerať sa na ich udržanie resp. zlepšenie v čo najkratšom možnom čase ešte pred vstupom na potenciálny trh.
3. Formulácia špecifických predností: Musíme poznať naše silné vlastnosti oproti podnikom existujúcim na danom trhu v tej ktorej krajine a zabezpečiť si nimi "dlhodobú" konkurencie schopnosť. Musíme však zvažovať aj budúci rozvoj týchto predností.
4. Vízia podniku: Pred vstupom do cudzieho trhového prostredia musíme mať jasno, aký podnik chceme vybudovať. Táto vízia sa skladá zo štyroch častí:
- vytvoríme si predstavu o potrebných finančných zdrojoch pre vznik a chod podniku
- uskutočníme zásadne strategické rozhodnutie o tempe a kvalite rastu podniku. Určíme si tempo rastu ukazovateľov ako sú tržby, zisk a ostatných základných proporcií
- uskutočníme si vlastný marketingový prieskum trhu, kde sa zameriavame na zisťovanie solventných segmentov dopytu a snažíme sa zabezpečiť si na základe našich kontaktov aj potrebné kontrakty aspoň pre časť našej produkcie na čo najdlhšie možné obdobie
- ujasníme si základnú predstavu o organizačnom usporiadaní našej budúcej dcérskej spoločnosti. Vznikajúca organizácia musí podporovať ciele podniku a prispievať k jeho uplatneniu na trhu. Výkonné činnosti podniku sa obyčajne sústreďujú do relatívne samostatných divízií, ktoré predávajú svoje produkty na trhu a sami si zodpovedajú za efektívne využitie svojich zdrojov na tvorbu zisku. Je dôležité vytvoriť fungujúcu logistiku podniku a nevytvárať zbytočne veľké zásoby.

5. Formulácie strategických vrcholových cieľov: Vrcholové ciele podniku je treba jasne sformulovať, nakoľko usmerňujú prácu nie len vedenia spoločnosti, ale i celého kolektívu.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.