referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Riadenie nadnárodných firiem
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wx
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 162
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 21m 50s
Pomalé čítanie: 32m 45s
 

V mnohých ohľadoch nahrádzajú množstvo smerníc a pokynov.
Rozdeľujeme ich do 4 skupín. Sú to ciele smerujúce k:
- trhu, uspokojenie dopytu ( odberateľov )
- vytváraniu ekonomického efektu ( zisk, vytýčené relácie )
- majetku podniku ( využitie základných prostriedkov )
- pracovnému kolektívu ( kvalifikácia, rekvalifikácia, sociálny program firmy )( 1* ) Souček, Z.: Ministratégia firmy. Praha, Ekonomia 1991.

6. Formulácia strategických operácií: Spracovanie uvedených častí vedie k strategickému formulovaniu operácií smerujúcich k dosiahnutiu cieľov vznikajúcej spoločnosti čoho predpoklad je zvládnutie strategického myslenia (1*). Pri zakladaní podniku je potrebné vytvoriť zakladateľský rozpočet. Tento sa nezostavuje iba pri novovytváraných podnikoch, ale i pri rozširovaní už existujúcich podnikov.
Musíme tiež rozhodnúť o vhodnej organizačno-právnej forme podniku ktorý zakladáme. Určuje ju rad výhod a nevýhod ktoré tá ktorá forma so sebou prináša.
V tejto súvislosti nás zaujímajú hlavne tieto otázky:
- potrebná suma vlastného kapitálu
- možnosť získania úveru ( v prípade potreby )
- výška daňového zaťaženia v tej ktorej krajine
- spôsob delenia zisku ( v prípade spoluzakladateľskej firmy )
- rozdelenie podnikateľského rizika
- nároky na založenie podniku a rýchlosť jeho založenia ( v niektorých krajinách je možné podnik založiť v priebehu 2 dní, v iných v priebehu týždňov, či mesiacov )
Nový podnik vzniká po dodaní potrebnej dokumentácie zápisom do obchodného registra príslušnej krajiny.

Interné záujmové skupiny

Vlastníci Manažéri Ostatní vlastníci

CIELE PODNIKU

Veritelia Dodávatelia Odberatelia Štát Samosprávne orgány miest a obcí

Externé záujmové skupiny

Schéma č. 2 - Záujmové skupiny rozhodovania o cieli podniku

2.2.2 Zabezpečenie rastu podniku

Pre úspešné pôsobenie podniku na trhu je dôležité zabezpečenie a dosiahnutie jeho rastu.
Po založení pobočky firmy v zahraničí je potrebné využiť všetky dostupné prostriedky pre zefektívnenie a urýchlenie komunikácie medzi materskou fimou a jednotlivými dcérskymi spoločnosťami, ale i vzájomnú komunikáciu dcérskych firiem. Vzhľadom na rozvinutosť technológie je v súčasnosti najrentabilnejším riešením spojenie firiem prostredníctvom elektronickej informačnej siete - Internet. Ten zabezpečuje prenos dát akejkoľvek formy v reálnom čase za minimálne náklady. Slúži na vzájomné informovanie sa spoločností o dosiahnutých cieľoch a tiež na okamžitú spoluprácu pri vzniku problémov v tej ktorej firme.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.