referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Zahraničné investície (SOČ)
Dátum pridania: 24.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: peter.polakovic
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 228
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 22.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 37m 30s
Pomalé čítanie: 56m 15s
 
S t r e d o š k o l s k á o d b o r n á č i n n o s ť

ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE – robme veci lepšie !
Číslo odboru : 15 – ekonomika a riadenie


Spracoval: Hlavný konzultant
P e t e r P O L A K O V I Č Ing. M a r t a J A M B O R O V Á
Obsah
Úvod 4
Metodika práce 5

I. Investície – základné pojmy 6
· Determinanty ovplyvňujúce investície 7

II. Slovensko a zahraničné investície
· Hlavné výhody Slovenskej republiky ako investičného prostredia 8
· Výhody a nevýhody zahraničných investícií 8
· Bariéry investorom (podľa SNAZIR) 8
· Motivácia investorom (podľa SNAZIR) 9

III. Vývoj priamych zahraničných investícií (PZI) do roku 1999
· Región stredná Európa 10
· Úrady na podporu zahraničných investícií 10
· Regionálne rozdelenie investícií na Slovensku 11

IV. Vývoj PZI v roku 2000
· Historické hodnoty prekonané 13
· Ako by to nemalo fungovať (Molex) 14
· Koľko v budúcom roku ? 14

V. Diskusia
· Krajina s rovnakými možnosťami pre všetkých investorov 15
· Priemyselné parky 15
· Nehnuteľnosti 16
· Jednotný prístup 16
· Reforma vzdelávania 17
· Výskum a vývoj 17
· Spolupráca so zahraničím 18
· Členstvo v medzinárodných organizáciach 18
· Ďaľšie zlepšenia 18

Záver 20
Poďakovanie 21
Zoznam použitej literatúry 22
Prílohy
Zoznam príloh: 24
Príloha č.1: Časť priebežného hodnotenie plnenia Programového vyhlásenia vlády SR, vykonané 8.11.2000, týkajúce sa zahraničných investícií. 25
Príloha č.2: Spoločné hodnotenie strednodobých priorít hospodárskej politiky Slovenska (časti týkajúce sa podpory priamych zahraničných investícií a podpory exportu).
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.