referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Streda, 26. januára 2022
Zahraničné investície (SOČ)
Dátum pridania: 24.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: peter.polakovic
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 228
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 22.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 37m 30s
Pomalé čítanie: 56m 15s
 

26
Príloha č.3: Prehľad najdôležitejších národohospodárskych ukazovateľov SR (štvrťročné hodnoty 1999-2000). 27
Príloha č.4: Strednodobý ekonomický scenár Slovenskej republiky - ročné hodnoty 1999-2004. 28
Príloha č.5: Podpora rozvoja priemyselných zón v Českej republike 29

Úvod

Pred samotným vypracovaním Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá má názov „Zahraničné investície - robme veci lepšie !“ som premyslel jej koncepciu a zámery a rozhodol som sa v jej spracovaní využiť systémový prístup a vymedziť:

M – mission poslanie
O – objectives ciele
S – strategy stratégia
T – taktics taktiky

Poslanie mojej práce:
Výsledky odbornej práce využiť v rozšírení povedomia o zahraničných investíciach, prispieť k napredovaniu prírastkov zahraničných investícií v Slovenskej republike a oboznámiť širokú verejnosť s nedostatkami a návrhmi na zlepšenie v tejto oblasti.

Ciele práce sú:
1. Presvedčenie o opodstatnenej potrebe zahraničných investícií.
2. Opísanie súčastnej pozície Slovenskej republiky ako významného obyvateľa stredoeurópskeho regiónu a jej príťažlivosti pre zahraničných investorov.
3. Prezentácia vlastných návrhov a postojov na prilákanie zahraničných investorov.
4. Upozornenie na faktory pôsobiace proti zahraničnému kapitálu. Stratégia:
Spracovanie dokumentu o zahraničných investíciach, ktorý by upozorňoval na súčastné nedostatky v procese priťahovania priamych zahraničných investícií. Taktiky:
Analýza teoretických prístupov k vymedzeniu podstaty danej problematiky.


Metodika práce

Pre potreby tejto odbornej práce bolo neustále potrebné sledovať aktuálny ekonomický a aj politický vývoj, vyhlásenia ekonómov a politikov a vývoj investičnej činnosti v Slovenskej republike prostredníctvom všetkých prístupných médií a pomocou odborných diskusií. Najcennejšie boli údaje Vlády Slovenskej republiky, ministerstva financií a hospodárstva sprístupnené internetom. Prostredníctvom internetu som mal možnosť vyhľadať aj všetky organizácie na podporu zahraničných investícií v strednej Európe. Ďaľší podieľ mala odborná tlač, hlavne týždenník Trend a denníky Hospodárske noviny a Hospodársky denník. Pri spracovaní častí dotýkajúcich sa ekonomickej teórie mi dopomohli aj knihy, resp. skriptá na Vysoké školy a učebnice ekonómie. V televízii mali svoj podiel televízne noviny a odborné magazíny s aktuálnou publicistikou.

Z rozhlasu informačne dopomohlo rádio Twist a Slovenký rozhlas. Časté štúdium v štátnej krajskej knižnici dopomohli k úplnému dopracovaniu tejto práce.


I. INVESTÍCIE – ZÁKLADNÉ POJMY

Investície možno charakterizovať ako peňažné náklady vynakladané na nákup kapitálových statkov, ako napríklad budovy, stroje či technologické zariadenia. Z pohľadu ekonomickej teórie predstavujú vždy reálnu kapitálovú tvorbu, teda predstavujú prírastok strojových zariadení, budov, infraštruktúry, zásob a pod. Investície sa členia na čisté a obvnovovacie. Ich súčet predstavuje hrubé investície.

Čisté investície- slúžia na priame rozširovanie hospodárskej aktivity a znamenajú nákup dodatočných kapitálových statkov.
Obnovovacie investície – slúžia na obnovenie opotrebovaných kapitálových statkov.

Priame zahraničné investície (direct foreign capital investments) (ďalej PZI) – je jedna z foriem vývozu kapitálu, resp. investície umiestnené v zahraniční s cieľom získať kontrolu nad podnikom, do ktorého sa investuje zväčša na dlhodobom základe. Investor sa podieľa nielen na zisku firmy, ale aj na jej vlastníctve v takom rozsahu, že ju môže ovládať, kontrolovať a riadiť.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.