referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ingrida
Sobota, 8. mája 2021
Obežný majetok
Dátum pridania: 24.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zdenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 798
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
OBEŽNÝ MAJETOK, KOLOBEH OBEŽNÉHO MAJETKU

Základňou každého podniku je majetok. Majetok je tvorený výrobnými priestormi, kanceláriami, strojným a kancelárskym vybavením, finančnými prostriedkami, znalosťami o výrobe, resp. o službách, ktoré firma poskytuje.

Majetok firmy – sú všetky veci, hmotné i nehmotné, ktoré firma vlastní, t.j. má k nim vlastnícke práva. Základné delenie majetku je na majetok investičný a obežný.

Investičný majetok slúži podniku viac rokov a obstaráva sa zo zisku alebo z úverov, ktoré firma získava z bánk. Nákup investičného majetku je investičná činnosť.

Obežný majetok (obežné aktíva) má krátkodobú jednorazovú spotrebu, slúži podniku na prevádzku, t.j. na priamu výrobu či realizáciu služieb. Má svoju hmotnú a nehmotnú zložku. Hmotný obežný majetok je vlastníctvo hmotných vecí, ktorých cena je do 10.000 Sk a doba používania do 1 roka. Hmotný obežný majetok sú zásoby. Zásoby podniku v peňažnej podobe vchádzajú do hodnoty výrobku či služby naraz. Členia sa na tieto skupiny:
- skladovaný materiál,
- nedokončená výroba,
- polotovary,
- výrobky vlastnej výroby,
- skladovaný tovar.

Nehmotný obežný majetok v podniku tvoria najmä peniaze a peňažné ekvivalenty (kolky, známky, stravné lístky). Súčasťou obežného majetku sú aj krátkodobé cenné papiere a nehmotný obežný majetok, ktorého cena je do 20.000 Sk a doba používania kratšia ako 1 rok. Štruktúra nehmotného obežného majetku je:
- peniaze a peňažné ekvivalenty v pokladnici,
- peniaze na účte,
- pohľadávky,
- zmenky,
- pokladničné poukážky,
- depozitné certifikáty,
- receptúry, softver, oceniteľné práva, atď.
Štruktúra obežného majetku vypovedá aj o platobnej pohotovosti podniku. Platobná pohotovosť podniku je jeho pripravenosť v reálnom čase splatiť platné záväzky (dlhy). Ak má podnik väčšiu časť obežného majetku uloženú v zásobách, klesá jeho platobná pohotovosť. Ak je však uložená v peniazoch, rastie jeho platobná pohotovosť.

Okrem iného, obežný majetok možno rozdeliť do nasledujúcich skupín:

1. Zásoby sa delia:
- zásoby nedokončených výrobkov (medziproduktov) a vlastných hotových výrobkov;
- zásoby tovaru na predaj;
- materiál – základný materiál, resp. súčasti, z ktorých sa vyrábajú výrobky firmy, pohonné hmoty, mazadlá, náterové hmoty, obaly, návratné obaly s cenou do 10.000 Sk a dobou použiteľnosti do 1 roka.

2.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: KUPKOVIČ, M. a kol.: Podnikové hospodárstvo, ES EU, 1999, SEDLÁK, M. a kol.: Podnikové hospodárstvo, Vydavateľstvo Alfa, Bratislava, 1992, KRAVÁRIK, K.; MRAVCOVÁ, Z., TARÁBEK, P.: Ekonomika 1, Vydavateľstvo Didaktis s.r.o., Bratislava, 1993, HONTYOVÁ, K.; LISÝ, J.; SATKOVÁ, B.: Základy ekonómie a ekonomiky, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava, 1996
Podobné referáty
Obežný majetok SOŠ 2.9877 735 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.