referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Streda, 6. júla 2022
Perspektívy národného štátu v kontexte ekonomickej integrácie
Dátum pridania: 27.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holubboy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 945
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 28m 10s
Pomalé čítanie: 42m 15s
 
1. Podstata ekonomickej integrácie
Ekonomická integrácia ako najvyšší stupeň internacionalizácie hospodárskeho života predstavuje objektívny proces regulovaný v záujme integrujúcich sa krajín. Medzinárodná ekonomická integrácia je kvalitatívne nový stupeň internacionalizácie hospodárskeho života. Tu sa stretávame s otázkou vymedzenia hraníc pred integračných a integračných foriem ekonomickej spolupráce, čo je nevyhnutné pri objasnení podstaty integrácie a jej kvalitatívnych osobitostí. Táto hranica je tam, kde výrobno - technická, ekonomická a politicko - právna závislosť národných hospodárstiev prechádza do vzájomného preniknutia národných procesov reprodukcie. Ekonomická integrácia sa vyznačuje týmito charakteristickými znakmi :
jej vznik je objektívne podmienený určitým stupňom ekonomického rozvoja a deľby práce, medzinárodnej špecializácie a kooperácie,
integrácia je regulovaný proces v tom zmysle, že vyžaduje vedomú činnosť subjektov (štátov, hospodárskych združení, medzinárodných inštitúcií) pri formovaní a regulovaní ekonomických vzťahov,
integrácia je charakterizovaná vzájomným prispôsobovaním sa jednotlivých odvetví, regiónov, krajín, formujú sa hlboké a pevné vzťahy, národné reprodukčné procesy vzájomne prenikajú,
integračné procesy majú regionálny charakter,
integráciou sa dosahuje ekonomický efekt : zvýšenie produktivity práce, ekonómia času, úspory z rozsahu, zníženie nákladov na obeh.
Všeobecne možno medzinárodnú ekonomickú integráciu vymedziť ako objektívny proces vzájomného a postupného prepájania, prispôsobovania a zbližovania národných ekonomických štruktúr, prehlbovania závislostí medzi nimi a ich postupnej transformácie na novú ekonomickú štruktúru vznikajúceho regionálneho hospodárskeho komplexu. 2. Príčiny ekonomickej integrácie

Vznik integračných procesov je podmienený predovšetkým dosiahnutým stupňom ekonomického rozvoja. Medzinárodná ekonomická integrácia je dôležitým prostriedkom prekonávania objektívneho problému efektívneho riešenia otázky ekonomického rastu, kapacity trhov a existenciou národných rámcov, ktoré tomuto kladú určité prekážky. V medzinárodných ekonomických vzťahoch nastávajú kvalitatívne zmeny. Masová a veľkosériová výroba si vyžaduje rozšíriť trhový priestor. Moderné priemyselné komplexy, nové technologické postupy, rast nákladov na vedu a techniku si vyžiadali mobilizáciu finančných, materiálových a ľudských zdrojov v rozsahu, ktorý prekračuje možnosti jednotlivých ekonomík.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Brožúra Kancelárie NRSR o EÚ, Týždenník Trend, denník Hospodárske Noviny
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.