referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Streda, 6. júla 2022
Marketingový systém riadenia
Dátum pridania: 28.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jojobubica
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 685
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Plánovacia fáza marketingového procesuSITUAČNÁ ANALÝZA ( marketingový audit)
=
systematické a dôkladné skúmanie
situácie a postavenia podniku
v danom marketingovom prostredí v troch časových rovinách:
 v minulosti
 v súčasnosti
 v budúcnosti

Obr. Väzba situačnej analýzy na procesy marketingového riadenia


Vybrané metódy situačnej analýzy:
SWOT analýza
Silné a slabé stránky:
 vzťahujú sa k vnútorným podmienkam podniku
 nutnosť voľby kritérií a techník vyhodnocovania SW
( vytypované faktory sú ohodnocované z hľadiska vplyvu na
podnik)

Hodnotené faktory Hodnotenie
Zlý Priemerný Dobrý
Pozícia na trhu
Výskum trhu
Účinnosť marketingovej komunikácie
Komplexnosť služieb
Ceny
Distribúcia
Známosť a goodwill podniku
Finančná sila podniku
Úroveň pracovníkov
......
......
Obr. Príklad dotazníka pre vyhodnocovanie SW
Príklady silných stránok podniku: dobrá finančná situácia, nízke výrobné náklady, kvalifikovaná pracovná sila, dobre vyškolení zamestnanci prvého kontaktu, dobrý servis,...
Príklady slabých stránok podniku: zastaralá technológia, nekvalitné produkty, vysoká zadĺženosť,...

Príležitosti a ohrozenia:
 OT vznikajú pôsobením vonkajšieho prostredia na podnik
 podnik ich nemôže ovplyvniť svojou činnosťou, ale môže ich vytypovať a pripraviť sa na ich odstránenie alebo zmiernenie (pri ohrozeniach) a na ich maximálne využitie ( pri príležitostiach)

Príklady príležitostí podniku: neexistencia konkurencie, priaznivá daňová legislatíva, vysoké dovozné clo, ...
Príklady ohrození podniku: nepriaznivé legislatívne normy, príchod silnej zahraničnej konkurencie, nedostatok kvalifikovaných odborníkov na trhu práce, ...
Analýza podnikového portfólia
Matica bostonskej konzultačnej skupiny Boston Consulting Group (BCG – matica)
 základná myšlienka: výška vytvorených hotových peňažných prostriedkov je veľmi tesne spojená s rastom trhu a s relatívnym trhovým podielom podniku


?

Dojná
( peňažná) krava
Pes

Obr.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.