referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Levoslav
Pondelok, 2. októbra 2023
Obstaranie a skladovanie materiálu
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kvasinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 361
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 

3 dni vopred)
 dodací list - s tovarom; slúži na kvantitatívnu kontrolu pri prijme na sklad
 faktúra (daňový doklad) - peňažná čiastka, ktorú ma kupujúci uhradiť; zvlášť hodnota tovaru a zvlášť DPH a suma spolu
 príkaz na úhradu

Písomnosti pri neplnení KZ
Urgencia
a) predávajúci mešká s tovarom
b) kupujúci včas neodoberie tovar
- obsah:- odvolanie sa na KZ
- náhradný termín
- sankcie
- odpoveď:
- ospravedlnenie
- dôvoď
- termín

Reklamácia
a) chybne plnenie
b) chybná faktúra
 obsah:
 sprava o príchode zásielky
 popis chyby
 návrh na riešenie
 sankcie
 pripája sa zápisnica o chybách
 odpoveď:
 predávajúci uzná alebo neuzná reklamáciu; spory rieši sud
 riešenie reklamácie
 náhradná dodávka
 zľava na cene
 odstúpenie od zmluvy
 dodanie chýbajúceho množstva
 odpísanie chybného množstvá z faktúry
 Chyby
 zjavne - ihneď reklamovať
 skryte - reklamovať do uplynutia záručnej lehoty (doba, v ktorej predavajuci ručí za kvalitu tovaru; môže sa dohodnúť v zmluve, alebo ju určuje výrobca)

Upomienka
 na splnenie faktúry
 1. Upomienka = upozornenie
 2. Upomienka = dôraznejšie upozornenie, určujeme aj termín
 3. Upomienka = pokus o zmier; je podkladom pre súdne konanie
Preprava
 dopravné prostriedky dodávateľa
 dopravné prostriedky odberateľa
 verejný dopravca

Voľba druhu dopravy
 vzdialenosť
 druh materiálu Náklady
 množstvo materiálu

Materiálový tok = pohyb materiálu v podniku
Prepravca - odber - príjem - skladovanie - vydaj - výrobný proces

1. Odber od prepravcu
 kontrola zásielky, podpis prevzatia - ak je dobra, prepravca odíde, ak su chyby - vyhotoví sa zápisnica o chybách - podklad pre reklamáciu

2. Príjem na sklad
 vstupná kontrola - kvantitatívna a kvalitatívna

po kontrole - príjem na sklad - prijemka materiálu,
pripadne reklamácia (na základe zápisu o chybách)

3. Skladovanie materiálu
 2 funkcie
a) preklenutie obdobia medzi obstaraním a spotrebou
b) úprava materiálu pred výdajom do spotreby

Druhy skladov
1. kryté
polokryté
otvorené
2. podľa funkcie
a) zásobovacie
b) odbytové
c) výrobné
3. podľa organizácie
a) centralizované
b) decentralizované

Pri skladovaní teba zabezpečiť
 napojenie skladu na vnútropodnikový a mimopodnikový systém
 dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v závislosti od druhu materiálu
 prehľadné usporiadanie materiálu
 využitie skladovej techniky na uloženie a manipuláciu s materiálom
 kontrola zásob v sklade - inventúra, inventarizácia

Skladová karta
 analytická evidencia k účtu 112
 pre každý druh materiálu
 obsahuje (okrem údajov o materiály)
 začiatočný stav
 príjem - prijemka
 vydaj - výdajka
 konečný stav

4. vydaj materiálu do spotreby
 podľa požiadaviek výrobných útvarov
 výdajka - do výroby
 prevodka - pohyb materiálu medzi vnútropodnikovými útvarmi
 limitný lístok - ak je stanovený limit, do ktorého sa môže materiál čerpať

Evidencia zásob
1.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Obstaranie a skladovanie materiálu GYM 3.0005 1588 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.