referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Sobota, 15. augusta 2020
Kandidátske krajiny a ich prístupový proces do Európskej únie
Dátum pridania: 02.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 796
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 19m 10s
Pomalé čítanie: 28m 45s
 

V ekonomickej oblasti si EK všíma najmä relatívne vysoké deficity obchodnej a platobnej bilancie a vo viacerých krajinách aj vysokú nezamestnanosť. Celkovo kandidátske krajiny podľa návrhu strategického dokumentu dosiahli vysoký stupeň zladenia legislatívy. Treba všad ďalšie úsilie v budovaní a posilňovaní administratívnych kapacít potrebných na uplatnenie prevzatých zákonov v praxi. Keďže budúce členské krajiny budú musieť aj po ukončení rokovaní pokračovať v úsilí, navrhuje komisia prísny monitoring plnenia záväzkov, ktorý bude pokračovať aj po podpise prístupových zmlúv až do samotného vstupu do únie.

JEDNOTLIVÉ KRAJINY A ICH STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

SLOVENSKO – 28 kapitol
Prevažne pozitívne vyznieva tohtoročná hodnotiaca správa EK o pokroku Slovenska v príprave na členstvo v EÚ. Slovensko spĺňa kodanské politické kritéria, ktorými stabilita inštitúcií zaručujúcich demokraciu, vláda zákona, dodržiavanie ľudských práv a rešpektovanie menšín. Dôvodom na vážne znepokojenie však ostáva korupcia, zložité je naďalej postavenie rómskej menšiny a stále existujú obavy o nezávislosť súdnictva. Komisia pripomína, že ešte v roku 1997 ich SR neplnila, odvtedy však dosiahla výrazný pokrok v ďalšom posilňovaní a prehlbovaní stability inštitúcií, ktoré zaručujú demokraciu, vládu zákona a ochranu menšín. Dokument sa vracia aj k afére okolo možného zneužitia prostriedkov Phare na úrade vlády. Osobitným problémom SR je podniková kriminalita v podnikateľskom prostredí, ktoré charakterizuje právna neistota spôsobená stále slabým fungovaním súdnictva. Legislatíva v oblasti bankrotov je považovaná za mimoriadne slabý prvok slovenského podnikového systému. Z ekonomických kritérií SR spĺňa prvé – je fungujúcou trhovou ekonomikou. Druhé – schopnosť čeliť konkurencii na vnútornom trhu EÚ – splní po vstupe. Komisia upozorňuje na vysokú nezamestnanosť, ktorej zníženie vyžaduje celý rad štrukturálnych reforiem. Komisia tiež odporúča prijať naliehavé opatrenia s cieľom znížiť rozpočtový deficit a deficit bežného účtu, čo by posilnilo makroekonomickú stabilitu. Za nevyhnutnú považuje reformu dôchodkového systému a zdravotníctva. Slovensko dosiahlo vysoký stupeň zladenia legislatívy a primerane pokročilo v budovaní administratívnych kapacít na jej uplatňovanie. Komisia ocenila najmä pokrok v oblastiach voľný pohyb tovaru, voľné poskytovanie služieb, poľnohospodárstvo, doprava, energetika, životné prostredie, spravodlivosť a vnútro. Len obmedzený pokrok zaznamenala EK v telekomunikáciach, informačných technológiach a regionálnej politike.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: www.europa.sk, hospodárske noviny okolo 10.10.2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.