referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Olympia
Piatok, 17. septembra 2021
Inflácia v SR - ekonometrický model
Dátum pridania: 15.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivanrybarjr
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 978
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 21m 20s
Pomalé čítanie: 32m 0s
 

Významnú položku výdavkov na spotrebu predstavujú mzdy. Ak rast nominálnych miezd je rýchlejší ako rast
produktivity práce, dochádza k inflácií.
2. Nadmerný rast investícií môže spôsobiť rýchly rast agregátneho dopytu, ktorý vyústi do vzniku dopytovej
inflácie.
3. Zníženie daní zvyšuje príjmy ekonomických subjektov, zvyšuje tým kúpyschopný dopyt a zároveň utvára
predpoklady vzniku inflačných tlakov.
4. Štát svojimi opatreniami v oblasti peňažnoúverovej politiky zlacňuje úver, o ktorý potom rastie záujem, čím sa
zvyšujú výdavky na investície a spotrebu, ale zároveň vzniká možnosť rastu dopytovej inflácie.
5. Štát zvyšuje výdavky na verejnú spotrebu (školstvo, zdravotníctvo, kultúru), zvyšuje výdavky do sociálnej
oblasti, čím sa zvyšuje kúpyschopnosť obyvateľstva, dochádza k deficitu štátneho rozpočtu, dopyt je vyšší ako
ponuka, a tým vzniká dopytová inflácia.
1.2 Nákladová inflácia
Podľa teórie nákladovej inflácie hlavný zdroj inflácie spočíva na strane ponuky. Do centra pozornosti sa
tak dostáva skúmanie vplyvu výrobných nákladov na rast cien. K inflácií dochádza v dôsledku rastu cien vstupov
surovín, materiálov, energie, miezd. Hlavným prvkom nákladov, ktorý ovplyvňuje vývoj cien, je podľa mnohých
stúpencov tejto teórie rast mzdových nákladov. Všímajú si však aj vplyv rastu materiálových nákladov na rast
cien. Ukazujú, že rastúce mzdy predstavujú rast mzdových nákladov, čo vyvoláva ďalší rast cien a miezd. Podobne k rastu materiálových nákladov dochádza len vtedy, keď rastie efektívny dopyt, ceny a mzdy. Preteky
medzi rastom nákladov a rastom cien sú hlavným zdrojom inflačného vývoja.
Konkrétne k rastu cien surovín, materiálov a energie dochádza v dôsledku:
- existencie nedokonalej konkurencie na trhu surovín a medziproduktov
- rast výrobných nákladov môžu spôsobiť aj neočakávané politické udalosti (napr. vojna v Iraku, v Juhoslávií
a pod.), v dôsledku čoho sa zvýšia ceny dovážaných surovín
- tlak odborov na zvýšenie miezd môže tak zvýšiť celkové výrobné náklady, že to vyvolá infláciu
1.3 Importovaná a zmiešaná inflácia
Teória nákladovej inflácie bola ďalej rozvíjaná a zdokonaľovaná napr. o tzv. inflačné očakávania. Existujú tiež koncepcie, ktoré sa pokúšajú na základe kombinácie viacerých faktorov vysvetliť príčiny
inflačného vývoja. Infláciu vysvetľujú ako dôsledok vplyvu a vzájomného pôsobenia viacerých ekonomických,
ale aj mimoekonomických faktorov.
Mnohí ekonómovia hovoria o tzv. importovanej inflácií.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Hajnovič, F.: Towards a pattern in inflation process in Slovakia. Bratislava, NBS. (www.nbs.sk 10.12.2002)., Rybár, I.: Analýza a prognóza vývoja inflácie v SR. In: Zborník 11. medzinárodného seminára Výpočtová štatistika. Bratislava, SŠDS, 2002., El-Mefleh, M. A.: Econometric forecasting model for Jordan. In: American Association of Behavioral and Social Sciences Journal, Vol. 2, s. 181. (www.aabss.org 11.12.2002).
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.