referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Energetika a zdroje jej financovania v SR do roku 2002
Dátum pridania: 17.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Bublinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 061
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 52.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 87m 50s
Pomalé čítanie: 131m 45s
 

Spotreba pevných palív bude stagnovať až klesať v dôsledku sprísnených emisných limitov (týka sa najmä hnedého uhlia). Podiel jadrovej energie na celkovej spotrebe primárnych energetických zdrojov sa zvýši po spustení 1.a 2. bloku JE Mochovce do trvalej komerčnej prevádzky. V oblasti kvapalných palív možno očakávať mierny nárast v doprave.Z hľadiska spotreby energie dominuje priemysel v spotrebe všetkých jej druhov a príznačná je aj relatívne nízka spotreba u obyvateľstva v porovnaní s vyspelými krajinami. Energetický systém je do značnej miery determinovaný prírodnými podmienkami a predovšetkým jeho historickým, spoločenským a ekonomickým vývojom, najmä zdedenou, nevyhovujúc ou, materiálovo, energeticky a surovinovo náročnou štruktúrou hospodárstva.

3. Hlavné piliere novej Energetickej politiky Slovenskej republiky

Nová energetická politika stanovuje rámec pre cestu zmeny energetiky a má tri hlavné piliere:
I. príprava na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie,
II. bezpečnosť zásobovania energiou
III. a trvalo udržateľný rozvoj. Vstup do Európskej únie zahŕňa súčasne viacero opatrení. Vyžaduje reštrukturalizáciu energetiky, nový princíp regulácie energetiky, nápravu cien, liberalizáciu a otvorenie trhu.
Pri stanovovaní časových harmonogramov sa použil rok 2003 ako rok predpokladaného vstupu Slovenska do Európskej únie. Týmto rokom môže byť, pri dodržaní stanovených časových harmonogramov, naša energetika plne kompatibilná a konkurencieschopná na Európskom trhu s energiou.
4. Príprava na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie

Hlavným cieľom v príprave na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie je transformácia energetiky na konkurencieschopný sektor hospodárstva schopný a pripravený zapojiť sa do jenotného európskeho trhu. Transformácia bude závisieť na splnení štyroch dôležitých prvkov: reštrukturalizácii a privatizácii energetických podnikov, ustanovenia nezávislého regulačného orgánu, zreálnenia cien energie pre všetky skupiny odberateľov a z dokončenia legislatívneho rámca upravujúceho energetiku. 4.1. Reštrukturalizácia a privatizácia energetiky

Odvetvie energetiky má najmä v elektroenergetike a plynárenstve zmonopolizovanú štruktúru. Táto štruktúra je bez primeranej regulácie prirodzene neefektívna a vedie často k nesprávnym rozhodnutiam. Napríklad doterajší systém regulácie nebol efektívny v tom, že nedokázal zabrániť neprimeranej úverovej zaťaženosti v elektroenergetike.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.