referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Piatok, 20. mája 2022
Energetika a zdroje jej financovania v SR do roku 2002
Dátum pridania: 17.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Bublinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 061
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 52.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 87m 50s
Pomalé čítanie: 131m 45s
 

Podľa tohto zákona Ministerstvo hospodárstva SR štátnu reguláciu v oblasti podmienok podnikania v energetických odvetviach vykonáva najmä tak, že vydáva licencie na podnikanie v energetike a vydáva predchádzajúci súhlas na výstavbu, rekonštrukciu alebo zrušenie energetického zariadenia alebo zmenu palivovej základne energetického zariadenia v súlade s energetickou politikou. Ministerstvo financií SR má však najdôležitejšiu kompetenciu v oblasti regulácie, pretože reguluje ceny energie.
Zásadný obrat sa očakáva po schválení pripravovaného návrhu zákona o regulácii prirodzených monopolov, ktorý vytvorí podmienky pre zriadenie samostatného regulačného orgánu. Hlavné zásady pri jeho ustanovení sú:
 Neprimeraná závislosť systému regulácie na politických subjektoch môže vytvárať tlak na ekonomicky zlé rozhodnutia. Je nevyhnutné zabezpečiť nezávislosť regulačného subjektu. Je neprijateľné, aby malo Ministerstvo financií SR posledné slovo pri úpravách cien energie, čo potvrdzujú skúsenosti pri zakladaní regulačného úradu v okolitých krajinách.  Systém regulácie musí byť zrozumiteľný nielen regulovaným subjektom, ale aj verejnosti. Tá musí mať právo prístupu ku všetkým relevantným informáciám, pokiaľ netvoria predmet štátneho alebo obchodného tajomstva. Regulačný rámec musí byť transparentný.  Regulované subjekty, ako aj zákazníci by mali mať možnosť odvolania sa proti rozhodnutiam regulátora napríklad na Najvyšší súd, čo zabezpečí väčšiu istotu najmä potenciálnym strategickým partnerom.  V prípade, že by podliehal regulačný rámec častým zmenám, privatizácia, a efektívne fungovanie regulovaných subjektov by boli ohrozené. Preto je nevyhnutná stabilita a dlhodobosť koncepcie regulačného rámca. Najmä pre účely privatizácie je potrebné maximálne predĺžiť účinnosť regulačného rámca, avšak vzhľadom na deformáciu viacerých parametrov prirodzených monopolov sa nedá vylúčiť, že jeho zmena bude potrebná v relatívne krátkom čase.  Najmä technologické a globalizačné zmeny spôsobujú relatívne rýchle zmeny v postavení subjektov na trhu. Bolo by preto vhodné aby regulačný rámec umožňoval reflektovať tieto zmeny čo najrýchlejšie, ba dokonca, aby ich stimuloval.  Regulačný subjekt by mal mať možnosť stanoviť kategórie zákazníkov podľa rôznych kritérií a zamedziť diskrimináciu zákazníkov pokiaľ regulačný subjekt nestanoví ich klasifikáciu.  Pokiaľ je regulovaný subjekt vo vlastníctve štátu, mala by byť jeho regulácia vykonávaná subjektom, ktorý je relatívne od štátu izolovaný.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.