referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vincent
Piatok, 21. januára 2022
Energetika a zdroje jej financovania v SR do roku 2002
Dátum pridania: 17.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Bublinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 061
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 52.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 87m 50s
Pomalé čítanie: 131m 45s
 
Energetika Slovenskej republiky
1. Úvod

Posledný dokument podobného významu a zamerania, Aktualizovaná energetická koncepcia pre SR do roku 2005, bol prijatý dňa 30.9.1997 uznesením vlády č.684/97. Nové trendy v liberalizácii energetiky v Európe, súčasné ťažkosti v elektroenergetike a teplárenstve, ako aj aplikácia zákona č.70/1998 Z.z. o energetike, si vyžaduje prijatie novej energetickej politiky. Nová energetická politika stanovuje hlavné ciele, smery a rámec rozvoja energetiky a nástroje na podporu dosiahnutia týchto zámerov. Rozdiel oproti predchádzajúcim koncepciám spočíva hlavne v tom, že energetická politika je vypracovaná všeobecnejšie, s prioritou prípravy na vstup na jednotný vnútorný trh Európskej únie.
Dôležitou zmenou v prístupe k príprave bola verejná diskusia k energetickej politike. Začala v júni 1999 ustanovením pracovnej komisie na prípravu energetickej politiky (za účasti odborníkov zo sektoru energetiky aj zástupcov mimovládnych organizácií), pokračovala verejným pripomienkovaním v júli a auguste 1999 a zakončená bola verejným prerokovaním dňa 23.septemra 1999. Návrh energetickej politiky bol širokej verejnosti prístupný na regionálnej úrovni, v masmédiách, ako aj na internete.

2. Celkový pohľad na energetiku Slovenskej republiky

Energetická náročnosť, vyjadrená podielom celkovej primárnej spotreby energie a hrubého domáceho produktu, má od vzniku Slovenskej republiky neustále klesajúcu tendenciu. Stále je však v porovnaní s priemerom krajín v Európskej únii 7,7 krát vyššia použijúc výmenný kurz a pri použití parity kúpnej sily je 2,3 krát vyššia. Dôvodom sú najmä nízka produktivita práce v porovnaní s krajinami Európskej únie, ale aj vysoký podiel priemyslu na tvorbe hrubého domáceho produktu a vysoký podiel energeticky náročných odvetví priemyslu. Spomalenie rastu hrubého domáceho produktu v posledných rokoch bolo sprevádzané miernym poklesom spotreby primárnych energetických zdrojov, poklesom konečnej spotreby energie ako aj spotreby elektriny. Spotreba primárnych energetických zdrojov na obyvateľa je v SR na úrovni cca 85 % priemeru krajín Európskej únie.Možno predpokladať, že štruktúra spotreby primárnych energetických zdrojov (PEZ) sa bude meniť v prospech vyššieho využitia zemného plynu v priemysle aj v domácnostiach, ako aj pre účely výroby elektriny a tepla. Tento trend zaznamenávame aj v okolitých krajinách.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.