referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Pondelok, 25. septembra 2023
Podnikové výrobné faktory a majetok podniku
Dátum pridania: 27.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zvolencan1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 288
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 

dodatočné (väzby na vonkajšie okolie podniku (dane))
1.Elementárne
-majú rozhodujúcu úlohu.
a) potenciálne-spotrebuvávajú sa postupne a tiež postupne prenášajú svoju hodnotu do nových výrobkov a služieb.
l.)aktívne-stroje
ll.)pasívne-budovy
b)spotrebuvávané-jednorázovo sa spotrebujú
l.)priame-tvoria podstatu výrobku (polotovar)
ll.)nepriame-výrobok len dotvárajú (chladiaca látka)
2.Dispozitívne
-rozhodujúcou činnosťou pre vytváranie optimálnych kombinácii ostatných výrobných faktorov je riadiaca činnosť človeka.
Zložky riadenia-plánovanie, organizácia, rozhodovanie, kontrola a informačný manažment
Plánovanie-určuje ciele podniku a cesty, prostriedky, ako ich dosiahnuť
-proces získavania potrebných informácií pre riešenie budúcich problémov
-komplexný, viacstupňový informačný, tvorivý proces bez začiatku a konca
-racionálny proces, ktorý je opakom intuitívnych metód
-proces, ktorý rieši otázky technické, ekonomické i organizačné
Organizácia-zoskupuje, usporiadúva do výkonuschopnej jednoty elementárne výrobné faktory podniku, mobilizuje všetky tvorivé sily podniku, potrebné na naplnenie cieľov podniku
Rozhodovanie-hodnotí určité alternatívy riešenia
-výsledkom je prijatie konkrétneho cieľa činnosti a spôsobu jeho dosiahnutia
-vedomá a cieľavedomá činnosť, ktorá analyzuje problém, určuje varianty riešenia a podľa určitého kritéria určuje najvýhodnejší spôsob riešenia problému vzhľadom na vytýčený cieľ
Kontrola-jej zmysel a úloha spočíva v porovnaní skutočného vývoja podnikových procesov a veličín s ich želateľným vývojom. Hľadajú sa príčiny negatívnych odchýlok a vyvodzujú sa z nich závery s cieľom odstrániť ich, prípadne väčšou mierou využiť poznatky o kladných odchýlkach skutočného vývoja od plánovaného.
Informačné systémy podniku-tok informácií, ktorý sa prelína celým podnikom
-prepojený so všetkými podnikovými výrobnými faktormi a do značnej miery ovplyvňuje kvalitu ich pôsobenia a využitia


3.Dodatočné
-vyplývajú zo vzťahov podniku s inými podnikovými subjektami, s ktorými je prepojený dodavateľsko-odberateľskými vzťahmi. Sú to peňažné, poisťovacie alebo leasingové spoločnosti. Je prepojený penálmi, odvodmi, príspevkami, úrokmi, poisťovacími čiastkami a prémiami.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Skriptá z ekonómie pre FEI STU Bratislava, autor - Andrášik
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.