referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľuboš, Ľubor
Nedeľa, 24. septembra 2023
Podnikové výrobné faktory a majetok podniku
Dátum pridania: 27.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zvolencan1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 288
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 

a v S.R.O.
(2)-vytvárajú sa z iných zdrojov ako zo zisku podnikateľských subjektu
(3)-sociálny fond, vytvárajú podnikateľské subjekty, ktoré majú zamestnancov
(4)-časť zisku si podnikateľský subjekt ponechá a vytvára zákonný rezervný fond, prípadne ďalšie rezervné fondy, ktoré sú nepovinné
cudzie zdroje-dlhodobé závazky-doba splatnosti je väčšia ako 1 rok
bankové úvery
dodávateľské úvery
-krátkodobé závazky-účelom je financovať bežnú prevádzku podnikateľského subjektu
-pôžičky od peňažných ústavov (doba splatnosti je menšia ako 1 rok), záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, voči štátnemu rozpočtu, voči orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia

Samostatná zložka zdrojov sú rezervy, zaraďujú sa medzi cudzie zdroje, pretože ich tvorbou sa vytvára zdroj na budúce záväzky alebo na budúce náklady, ktoré sa musia zaplatiť.

MAJETOK-tvorí-aktívum-majetok podľa formy, druhov a účelu, na ktorý sa používa
-pasívum-majetok podľa zdrojov jeho krytia
Súčet majetku podľa jeho formy=súčet majetku podľa zdrojov, na čom je postavený bilančný súvahový princíp, na základe ktorého sa zostavuje súvaha, ktorej funkciou je poskytnúť prehľad o finančnej situácií podniku k určitému dňu. Zostavuje sa minimálne raz za rok a to k 31.12., ale môže sa aj častejšie.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: Skriptá z ekonómie pre FEI STU Bratislava, autor - Andrášik
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.