referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Štvrtok, 13. augusta 2020
Perspektíva a rozvoj poistného trhu v SR
Dátum pridania: 06.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: benco
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 997
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.6
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 27m 40s
Pomalé čítanie: 41m 30s
 

Najväčším problémom tejto koncentrácie slovenského poisťovníctva bolo 25 českých poisťovní, ktoré sa rozdelením ČSR stali takisto cudzími. Nechceli opustiť svoje pozície na Slovensku a pod vedením najsilnejšej z nich, poisťovne Slavia, sa snažili zmariť povinnosť predať svoje kmene. Tento problém pomohla vyriešiť Tatra banka v Bratislave, ktorá navrhla vytvoriť nový poisťovací ústav, do ktorého sa mali zásahom vlády včleniť najmä české a niektoré cudzie poisťovne, ktorým nebola činnosť na Slovensku povolená. To sa jej aj podarilo a v roku 1940 založila dcérsku spoločnosť s názvom Tatra, poisťujúca účastinná spoločnosť v Bratislave. Táto novovzniknutá poisťovňa mala za úlohu prevziať od viacerých (najmä českých) nekoncesovaných poisťovní poistné kmene s ročným poistným 40 mil. Ks a rezervy životného poistenia vyše 60 mil. Ks. Takto sa stala najväčším poisťovacím ústavom na Slovensku, rozvinula činnosť v oblasti poistenia i zaistenia.

Dekrétom prezidenta republiky z 24. 10. 1945 bolo zmluvné (súkromné) poisťovníctvo na území Československa znárodnené poštátnením. Neboli znárodnené len cudzie, ale aj slovenské a české poisťovne. Tento proces trval až do 1. 1. 1947, kedy v ČSR vzniklo 5 poisťovní, národných podnikov. Z nich mala na Slovensku takmer monopolné postavenie poisťovňa Slovan v Bratislave. Pôsobila len jeden rok, keďže po februárových udalostiach v roku 1948 sa spätne k 1. 1. 1948 týchto 5 poisťovní zlúčilo do jednej celoštátnej Československej poisťovne, národný podnik. Tá prestala byť od roku 1952podľa zákona národným podnikom a od roku 1953 sa organizovala ako štátny poisťovací ústav s názvom Štátna poisťovňa v Prahe. Na Slovensku bola zriadená jej oblastná správa s postupne sa znižujúcou organizačnou a riadiacou pôsobnosťou v zoštátnenom poisťovníctve.

Významným zlomom bol rok 1969, keď podľa zákona nadväzne na federatívne usporiadanie štátu, sa unitárna Štátna poisťovňa rozdelila na dva samostatné štátne poisťovacie podniky, a to Českú štátnu poisťovňu a Slovenskú štátnu poisťovňu. Tým vznikol na Slovensku znovu samostatný poistný trh. Počas rokov 1948 – 1968 bolo československé poisťovníctvo prísne centralizované, na Slovensku sa nerobila samostatná bilancia výsledkov, netvoril sa samostatný rezervný fond ani rezervy životného poistenia. Až vznik samostatnej Slovenskej štátnej poisťovne na to vytvoril predpoklady.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: DRUGDOVÁ, B.: Poistenie podnikateľov, Biatec, 4/1999, DRUGDOVÁ, B.: Poistný trh, Biatec, 4/2000, DRUGDOVÁ, B.: Poistný trh v SR a jeho možnosti začlenenia do poistného trhu v rámci EÚ, Poistné rozhľady, 3/1999, ONUFEROVÁ,M.: Ďalšie smerovanie poisťovníctva, Profit, č. 16, 17. Apríl 2000, ONUFEROVÁ,M.: Situácia na poistnom trhu, Profit, č. 30, 20. Júl 1999, PATOPRSTÝ,J.: Významné výročia slovenského poisťovníctva, Biatec, ročník 3/1999
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.