referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Marketingovy a strategicky manažment v poistovni
Dátum pridania: 11.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: benco
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 608
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 

Výsledky sú hodnotené oddelením strategického plánovania a proces sa opakuje.
Proces marketingového manažmentu poisťovne pozostáva z analýzy marketingových príležitostí, výskumu a výberu cieľových trhov, vytváraním marketingových stratégií, plánovaním marketingových programov a organizáciou, implementáciou a kontrolou marketingového úsilia.
Proces strategického manažmentu je manažérskym procesom, v rámci ktorého poisťovňa analyzuje trhové príležitosti a rozhoduje sa o poziciovaní na trhu, strategických programoch ako aj o kontrolných stratégiách, ktoré zabezpečujú dosiahnutie cieľov poisťovne a naplnenie jej misie.
Kroky marketingového manažmentu v poisťovni

1., Analýza marketingových príležitostí
- analyzovania dlhodobých príležitostí na trhu poistenia, pričom príležitosť môžeme z marketingového hľadiska chápať ako atraktívnu oblasť, v ktorej špeciálne marketingové aktivity môžu priniesť poisťovni konkurenčné výhody.

2.,Výskum a výber cieľových trhov
- zisťovanie atraktivity trhov s poistením, čo vyžaduje odhad celkovej veľkosti trhu, jeho rast a ziskovosť
Súčasťou tohto kroku je trhová segmentácia – poisťovňa si musí správne zvoliť kľúč, podľa ktorého si trh rozdelí (napr. fyzické osoby podľa povolania, právnické osoby podľa druhu ekonomickej činnosti atď.).

3.,Tvorba marketingovej stratégie
- podrobné definovanie marketingovej stratégie poisťovne, teda zásady podnikania, aplikáciou ktorých poisťovňa očakáva dosiahnutie jej cieľov na cieľovom trhu. V tomto kroku sa stanovuje rozpočet a nástroje marketingového mixu.

4., Plánovanie marketingových programov
- plánovania podporných marketing-mix programov. To je dôležité hlavne pri zavádzaní nových poistných produktov na trh, čo vyžaduje efektívne organizovanie tohto procesu za pomoci rôznych podporných nástrojov (4P- produkt, cena, distribúcia, komunikácia)

5., Organizácia, implementácia a kontrola
- poisťovňa si musí zvoliť takú marketingovú organizáciu, aby bola schopná implementovať marketingový plán. V malých firmách môže všetky marketingové úlohy vykonávať jedna osoba, kým vo veľkej poisťovni ich vykonávajú marketingoví špecialisti. Marketingové organizácie sú zväčša riadené viceprezidentom marketingu, ktorý koordinuje prácu všetkých pracovníkov marketingu.
- počas implementácie musí poisťovňa aplikovať kontrolné procedúry, aby zistila plnenie vytýčených cieľov (strategické kontroly, ročné kontroly, kontroly profitability)

Proces marketingového manažmentu v poisťovni, ako aj sily pôsobiace na celkovú marketingovú stratégiu poisťovne majú za cieľ zamerať úsilie poisťovne na cieľových zákazníkov a ich uspokojenie.
Proces marketingového manažmentu v spoločnosti ING Nationale – Nederlanden Poisťovňa, a. s.,


ING je finančná spoločnosť holandského pôvodu s celosvetovým pôsobením. Vznikla v roku 1991 zlúčením viacerých finančných inštitúcií a pôsobí vo sfére poisťovníctva, bankovníctva a riadenia aktív v 60 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 82 000 pracovníkov.
ING poskytuje celú škálu integrovaných finančných služieb pre zákazníkov zo súkromnej, podnikovej a investičnej oblasti prostredníctvom rôznych distribučných kanálov, čím im poskytuje slobodu pri výbere toho kanálu, ktorý zákazníkovi najlepšie vyhovuje na základe jeho individuálnych potrieb.
Obchodný imidž ING vytvárajú viaceré prominentné spoločnosti so silnou orientáciou na potreby klienta. Mnohé z nich pôsobia pod svojím vlastným menom a majú vysokú mieru nezávislosti.


Finančnú silu ING tvorí samotný rozsah produktov a služieb, široká diverzifikovanosť jej ziskových zdrojov a dobrý rozptyl rizika na základe kontinuity a potenciálu ING.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.