referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Marketingovy a strategicky manažment v poistovni
Dátum pridania: 11.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: benco
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 608
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 

Tak ako všade na svete, tak aj na Slovensku platí v tomto odvetví princíp prvého a distribučné orgány poisťovní musia vyhľadávať a oslovovať samostatne svojich klientov, pretože typický dopyt z uvedomenia si vlastnej potreby poistiť sa pre prípad tragickej udalosti v tejto oblasti prakticky neexistuje alebo je len veľmi zriedkavý.


SWOT analýza v podmienkach SR


Silné stránky
Ako svoje silné stránky spoločnosť identifikovala predovšetkým:
- dôveryhodnosť, imidž, percentuálny podiel na trhu
- výhody ponúkaných služieb
- profesionálny prístup

Slabé stránky
Za svoje slabé stránky Nationale – Nederlanden považuje:
- slabú informovanosť o značke Nationale – Nederlanden u strednej vrstvy
- úzku škálu produktov
- fakt, že spoločnosť je vnímaná ako poisťovňa „pre bohatých“Príležitosti
Svoje príležitosti vidí spoločnosť v:
- zmene legislatívy
- možnosti využitia svojich klientov ako imidžových predstaviteľov
- ponuke integrovaných finančných služieb prostredníctvom užšej spolupráce s ING Bank, partnerskou bankou

Hrozby
Ako hrozby si Nationale – Nederlanden uvedomuje hlavne:
- vstup nových poisťovacích spoločností do odvetvia a privatizáciu štátnej poisťovne, ktorá sa očakáva pravdepodobne v roku 2002
- zmenu politickej a ekonomickej situácie
- migráciu predajnej sily ku konkurencii

Po štyri a pol roku pôsobenia na Slovensku sa spoločnosti darí udržať 50% rast na trhu, čo pri 30% celkového rastu trhu znamená neustále zvyšovanie podielu Nationale – Nederlanden na trhu so životným poistením.


Segmentácia trhu a konkurencia Nationale – Nederlanden


Vo všeobecnosti sa trh s poistením delí na niekoľko vrstiev, pričom hlavné kritériá pri segmentácii sú vek, sociálna skupina, príjmová úroveň, vzdelanie, zamestnanie a podobne.


Vstup na trh

Pri vstupe Nationale – Nederlanden na slovenský trh zvolila ING cestu priamych investícií a založila od základov „na zelenej lúke“ novú, samostatnú poisťovňu. Tento spôsob si vybrala kvôli menšej finančnej náročnosti, ľahšieho budovania imidžu a kontaktu s trhom a verejnosťou a celkovej jednoduchosti v porovnaní s akvizíciou a transformáciou už existujúcej poisťovne, ktorá by vyžadovala vysoké náklady nielen na samotné odkúpenie, ale i na znovu vytváranie nového imidžu a na public relations.

Orientácia(pri vstupe a v súčasnosti)

ING si hneď po štarte Nationale – Nederlanden na Slovensku želala čo najrýchlejší návrat investovaných finančných prostriedkov a preto sa Nationale – Nederlanden rozhodla poziciovať ako „poisťovňa pre bohatých“, čo znamená, že sa orientovala na vyššie príjmové skupiny obyvateľstva – športovcov, umelcov, osobnosti spoločenského i kultúrneho života.
Táto stratégia sa odrazila na vyššom predpísanom poistnom. Segment vyšších príjmových skupín však postupom času prilákal ďalšie zahraničné spoločnosti vďaka svojej lukrativite a na trh okrem iných vstúpil v súčasnosti najväčší konkurent Nationale – Nederlanden Amslico, ktoré je súčasťou skupiny AIG Life. Amslico sa podobne ako NN orientoval na vyššiu príjmovú skupinu obyvateľstva, pričom však túto poňal o niečo širšie a teda zabral i časť strednej skupiny. Vďaka viacerým svojim extenzívnym distribučným kanálom (4000 agentov poisťovne Amslico oproti 1000 spoločnosti NN) bolo Amslico schopné obsluhovať viacero segmentov a získať pre seba v súčasnosti 19% trhu. Distribúcia Nationale – Nederlanden si stále držala strategickú líniu jedinečnosti svojich obchodných zástupcov, ktorí dávali produktom spoločnosti imidž prémiovosti, pričom títo sú vlastným, výlučným a jediným distribučným orgánom spoločnosti NN.

V súčasnosti sa spoločnosť snaží o zmenu pozície na trhu na poisťovňu pre strednú príjmovú skupinu obyvateľstva, čomu prispôsobila i svoje ceny jednotlivých produktov, ktoré dosahujú približne priemer na trhu.

Cieľovým trhom Nationale – Nederlanden v súčasnosti sú ľudia vo veku 25 až 45 rokov, typicky rodina s deťmi bývajúca vo väčšom meste s čistým mesačným príjmom hlavného živiteľa rodiny 15 000,- Sk a viac, s ukončeným stredoškolským alebo vyšším vzdelaním a so zamestnaním napr.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.