referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Simona, Šimon
Piatok, 30. októbra 2020
Marketing
Dátum pridania: 13.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: benco
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 845
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 

Povzbudzujú jednotlivcov pri aktivitách pre verejné blaho a napomáhajú pri riešení sociálnych, ekonomických a politických otázok.
Pojem tretí sektor nie je pre širokú verejnosť celkom známy a zrozumiteľný. Ani terminológia z danej oblasti nie je jednotná. Táto skutočnosť odráža rôznorodosť aktivít, ktoré tretí sektr vykonáva a zabezpečuje. V literatúre je možné stretnúť sa s viacerými pojmami, ktopré sa vzťahujú k tejto problematioke. Zvyknú sa používať termíny ako neziskový sektor, dobrovoľnícky sektor, mimovládny sektor, mimovládne organizácie, charitatívne, humanitárne, filantropické alebo dobročinné organizácie.
Neziskové organizácie tvoriace tretí sektor sa vyznačujú nasledujúcimi spoločnými charakteristikami :

1. Pôsobia vo verejnoprospešnom záujme na základe dobrovoľných aktivít ľudí v rôznych oblastiach spoločenského života (napr. v oblasti kultúry, vzdelávania, ochrany ľudských práv či životného prostredia, sociálnej starostlivosti a pod.).
2. Sú do určitej časti inštitucionalizované (t.j. sú to právnické osoby, zriadené a zaregistrované v súlade s platnou legislatívou a sú preto oprávnené vstupovať do zmluvných vzťahov).
3. Ich cieľom nie je dosahovať zisk.
4. Sú inštitucionálne oddelené od štátu (t.j. sú neziskové, mimovládne, súkromnoprávne, nie sú súčasťou štátnej správy).
5. Sú samosprávne (t.j. majú vlastné kontrolné mechanizmy, určené správnou alebo dozornou radou, resp. členskou základňou).
6. Sú doplňujúcimi zdrojmi na riešenie verejných problémov, pričom vystupujú ako „partneri“ súkromného a štátneho sektora.

1.2 Tretí sektor na Slovensku

Neziskové organizácie majú svoje miesto aj na Slovensku. V dôsledku
absencie tradície neziskových organizácií u nás však dochádza k mnohým nejasnostiam. Tie sú dôsledkom nedostatočnej právnej úpravy a často sa nesprávne rozlišuje medzi základnými typmi týchto organizácií.
Neziskové organizácie denes pôsobia v rámci celého územia Slovenska, aj keď treba pripomenúť značné rozdiely medzi väčšími mestami a vidiekom, ako aj jednotlivými regiónmi. V slovenskej verejnosti prevažuje priaznivé hodnotenie mimovládnych organizácií a imidž väčšiny z nich sa medzi občanmi SR postupne zlepšuje. Ako najužitočnejčie sú hodnotené organizácie pôsobiace v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. V roku 1998 nastal výrazný posun vo vnímaní aktivít, fungovania a dosahu tretieho sektora v spoločnosti.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Marketing SOŠ 2.9681 702 slov
Marketing SOŠ 2.9768 1448 slov
Marketing SOŠ 2.9370 1261 slov
Marketing SOŠ 2.9623 2704 slov
Marketing SOŠ 2.9420 534 slov
Marketing SOŠ 2.9606 1830 slov
Marketing 2.9724 9766 slov
Marketing SOŠ 2.9667 698 slov
Marketing GYM 2.9817 1558 slov
Marketing 3.0207 6638 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.