referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ervín
Nedeľa, 21. apríla 2024
Marketingová stratégia Slovnaft, a.s. (seminárna práca)
Dátum pridania: 13.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: benco
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 919
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 36.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 60m 40s
Pomalé čítanie: 91m 0s
 

 Zamestnanci : - vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami sú založené
na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv
- spoločnosť Slovnaft venuje veľkú pozornosť odbornému a
osobnému rozvoju svojich zamestnancov, v súlade so súčas -
nými a budúcimi potrebami spoločnosti
- Slovnaft sa zaväzuje uskutočnovať spravodlivú politiku odme-
ňovania bez akejkoľvek diskriminácie
- zaväzuje sa vytvárať hygienicky neškodlivé, bezpečné pracov-
né prostredie
- s cieľom vytvárať podmienky pre dôstojnú prácu zaväzuje sa
vedenie spoločnosti spolupracovať so zástupcami odborov
- poskytuje im možnosť využívať finančné prostriedky zo
sociálneho fondu na stravovanie, ubytovanie, dovolenky.

 Vlastníci : - dbať o ich záujmy, ochranu ich kapitálu , optimálnu dividendu
a dobré meno spoločnosti
- nijakým spôsobom nezvýhodnovať jednu skupinu vlastníkov
na úkor druhej
- informovať ich pravdivo , pravidelne a otvorene o svojej ob-
chodnej činnosti a výsledkoch

 Zákazníci : - uspokojovanie ich potrieb
- partnerstvo s nimi založené na úcte a zodpovednosti
- diskrétne správanie vo vzťahu k nim, bez akéhokoľvek
zvýhodňovania, predstierania a diskriminácie, používanie iba
legitímnych metód

Skupina Slovnaft dbá o to, aby výrobky boli kvalitné, trvanlivé a bezpečné, vyhovujúce zavedeným národným a medzinárodným normám.  Obchodní partneri : - čestnosť vo vzájomných vzťahoch
- nezneužívať svoje postavenie na trhu a vytvárať rovna -
ké podmienky pre všetkých obchodných partnerov

Slovnaft sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky, a v prípade, ak to nie je možné, hľadať alternatívne riešenia v spoločných rokovaniach.

 Verejnosť: - otvorene komunikovať s okolím
- byť otvorený voči novým poznatkom a vedomostiam
- dbať na ochranu životného prostredia


CIELE FIRMY

Sú to výkonnostné zámery firmy pre každú oblasť obsiahnutú v prehlásení misie.
Spoločnosť Slovnaft, a.s. si predsavzala v dlhšom časovom období dosiahnuť nasledujúce ciele :
 Znížovaním finančných nákladov udržať si čistý zisk porovnateľný s minulými obdobiami.
 Slovnaft sľubuje zvyšovanie produktivity prostredníctvom znižovania C o cca 15 %.
 Slovnaft chce do 10 rokov obsadiť v Českej republike 15 % podiel na trhu s pohonnými látkami a zaradiť sa do trojice najväčších predajcov.K súčasným štyridsiatim čerpacím stani ciam, ktoré už v ČR prevádzkuje, potrebuje získať ďalších 140 – 160 nových .Nové predajné miesta sa podľa neho črtajú v priemyselných zónach, rastúcich nákupných centrách či obchvatoch.
 Pri spracovávaní ropy nevybočiť z rozpätia od 5 – 6 mil. t ročne.
 Udržať si rast produkcie benzínu cca o 3 %, motorovej nafty o 8 % a petrolejov o 6 %.
 V rokoch 2002 – 2005 plánuje spoločnosť modernizovať a harmonizovať enviromentálny štandard čerpacích staníc podľa európskych noriem a takto zrekonštruovať a zdokonaliť cca 90 % svojich čerpacích staníc.Doposiaľ zrekonštruovali 5 č.s. v hodnote 100 mil. Sk.Cieľom je preinvestovať do ich rozvoja 5,4 miliardy Sk.
 Cieľom je aj transformácia na najlepšiu maloobchodnú sieť v Slovenskej republike.
 Pokračovať v programe rekonštrukcie nádržového parku zameraného na zabezpečenie ekologicky bezpečného skladovania.
 Splniť sprísnené špecifikácie EU pre kvalitu motorových pohonných hmôt projektom hĺbkovej hydrodesulfurizácie plynového oleja.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.