referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Daňové úniky a pranie špinavých peňazí
Dátum pridania: 17.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tominop
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 272
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

Najlepším spôsobom ako zastaviť pašerákov, skorumpovaných verejných činiteľov a organizované zločinecké skupiny je vziať im ich zisky z trestnej činnosti.
V posledných rokoch si medzinárodné spoločenstvo čím ďalej tím viac uvedomuje nebezpečenstvá, ktoré pranie špinavých peňazí prináša vo všetkých týchto oblastiach a mnohé vlády, ich štátne správy a súdnictva sa rozhodli konať.
Právna úprava v Slovenskej republike

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Zákon NR SR č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si kladie za základný cieľ upraviť práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pri jej odhaľovaní. Ide o zvýšenie transparentnosti pri „neobvyklých“ obchodných operáciách. Neobvyklá obchodná operácia je každý právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním by mohlo dôjsť k legalizácii príjmov z trestnej činnosti, čiže „opraniu“ špinavých peňazí.
Za účelom identifikácie zisťuje povinná osoba (vymedzená zákonom) rad údajov o klientoch, ktorí pripravujú alebo uskutočňujú obchodnú operáciu, ktorej hodnota presahuje 100.000,- Sk (ak ide o viacero na seba nadväzujúcich operácií, ktorých hodnota v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch tak isto presiahne uvedenú sumu, alebo ak hodnota operácie nie je vopred známa a túto hranicu presiahne, tiež podliehajú identifikácii).

Dohovor o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti
Tento dokument je dôležitým prameňom práva Slovenskej republiky, pretože v zmysle Ústavy SR má vyššiu právnu silu ako zákony a ústavné zákony SR. V preambule Dohovoru si zmluvné strany ozrejmujú zmysel prijatia celého Dohovoru. Jeho cieľom je:
- dosiahnutie väčšej jednoty medzi členskými štátmi Rady Európy,
- chrániť spoločnosť uplatňovaním jednotnej politiky v oblasti kriminality,
- bojovať proti závažnej trestnej činnosti, ktorá sa stala narastajúcim medzinárodným problémom, a ktorá vyžaduje použitie moderných a účinných metód na medzinárodnej úrovni (takouto metódou by malo byť zhabanie ziskov z trestnej činnosti),
- vytvoriť dobre fungujúci systém medzinárodnej spolupráce.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: Daňový a účtovný poradca podnikateľa, číslo 7/2000 str. 61 – 65, Daňový a účtovný poradca podnikateľa, číslo 1/2000 str. 80 – 85, TREND, číslo 21 z 22. 5. 2002, str. 19A, PROFIT, číslo 45/01 z 9. 11. 2001, str. 24 –25, Dialógy o ekonomike a riadení, roč. 3, číslo 7/01, str. 54 – 64, Bankovnictví, číslo 2/2002, str. 14 – 16, Diplomové práce
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.