referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Rozpočtová činnosť v správe obcí (seminárna práca)
Dátum pridania: 26.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: SEMINKO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 196
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

Delia sa na:

1) daňové príjmy - tvoria ich:

a)miestne dane - sú v celosti príjmom miestnych rozpočtov:
- daň z pozemkov
- daň zo stavieb
- daň z bytov

b) podielové dane - sú príjmom štátneho rozpočtu, ale časť z nich podľa stanoveného percentuálneho podielu je príjmom miestnych rozpočtov:
- daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov
- daň z príjmu právnických osôb
- cestná daň

c) miestne poplatky - stanovujú sa zákonom a miestne orgány rozhodujú o ich vyberaní (11 miestnych poplatkov):
- poplatok za psa
- poplatok za užívanie verejného priestranstva
- poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt
- poplatok za ubytovaciu kapacitu
- poplatok z reklamy
- poplatok za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta
- poplatok zo vstupného atď.

Napr. v roku 1996 predstavovali celkové daňové príjmy 10163,1 mil. Sk, z toho dane vyberané obcou boli 3881 mil. Sk. (údaj Štatistická ročenka 1999) Z toho vyplýva, že daňové príjmy z miestnych rozpočtov sa podieľajú dosť veľkou časťou na celkových daňových príjmoch štátneho rozpočtu.

2) nedaňové príjmy:
- výnosy z majetku obce
- tržby z predaja obecného majetku
- príjmy z činnosti rozpočtových organizácií a odvody príspevkových organizácií zriadených obcou atď.

3) ostatné príjmy:
- prijaté pôžičky a návratné finančné výpomoci zo štátneho rozpočtu
- výnosy z pokút za priestupky
- výnosy z dobrovoľných zbierok atď.CUDZIE PRÍJMY: - sú príjmy, ktoré plynú do rozpočtu z cudzích príjmových zdrojov. Delia sa na:

1) nenávratné - poskytujú sa obciam zo štátneho rozpočtu:
- dotácie
- subvencie

2) návratné - získavajú obce najmä od peňažných ústavov:
- úvery
- pôžičky
- emisia cenných papierov

Miestne orgány môžu používať peňažné prostriedky, ktoré do ich rozpočtov plynú zo štátneho rozpočtu dvojakým spôsobom. Neúčelové použitie je také, pri ktorom sa nestanovuje účel, na ktorý sa peňažné prostriedky majú použiť. Miestne orgány majú samy rozhodnúť na aký účel ich použijú. Druhý spôsob je taký, keď je presne stanovený účel použitia peňažných prostriedkov.


Výdavky miestnych rozpočtov:


Výdavky miestnych rozpočtov sa vynakladajú na financovanie konkrétnych činností vyplývajúcich zo samosprávneho finančného hospodárenia miest a obcí. Pri uskutočňovaní výdavkov z týchto rozpočtov ide o nenávratné poskytovanie peňažných prostriedkov. Na výku výdavkov majú vplyv nielen potreby miestneho verejného sektora zabezpečujúceho verejné statky, ktoré spotrebúvy obyvateľstvo, ale aj rozsah zodpovednosti a právomocí obcí na zabezpečenie statkov presahujúcich svojim významom hranice obce.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Štatistická ročenka 1999, Financie a mena (E. Beňová, A. Jankovská, A. Majtánová a kol.), Právo pre ekonómov (M. Sabo a kol.), Verejné financie (prof. Ing. J. Lipták, DrSc.), materiál stiahnutý z internetu
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.