referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Rozpočtová činnosť v správe obcí (seminárna práca)
Dátum pridania: 26.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: SEMINKO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 196
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

Výdavky miestnych rozpočtov sa členia na:

1) bežné (neinvestičné) výdavky - slúžia na zabezpečenie činnosti miestnej samosprávy vo všetkých jej oblastiach:

a) výdavky na samosprávne funkcie obcí:
- výdavky na činnosť orgánov obce, zriaďovanie a prevádzku zariadení obce
- výdavky na spoločenskú činnosť obce spojenú s kultúrnou, športovou a inou činnosťou
- výdavky na cestu, dopravu, požiadnu ochranu, cintoríny atď.

b) výdavky na tvorbu a ochranu životného prostredia:
- na udržiavanie parkov, zelene
- čistota ovzdušia

c) výdavky pre rozpočtové organizácie a príspevky príspevkovým organizáciam zriadeným obcou:

Napríklad v roku 1991 boli výdavky 240,7 mil. Sk, ale už v roku 1996 boli 1583,4 mil Sk (údaj Štatistická ročenka 1999).

2) kapitálové (investičné) výdavky - slúžia na financovanie investičných potrieb obce:

a) rozvojové programy:
- výstavba miest a obcí

b) mestská hromadná doprava

c) komplexná bytová výstavbaZ porovnania celkovej štruktúry príjmov a výdavkov miestnych orgánov vyplýva, že aj keď miestne orgány disponujú širokou škálou vlastných príjmov a výdavkov, vlastné príjmy nie sú schopné pokryť celkové výdavky, ktoré miestne orgány musia vynaložiť na zabezpečnie svojich povinností. Bez podpory štátneho rozpočtu by miestne orgány nemohli vykonávať všetky svoje zverené činnosti pre nedostatok príjmov, ktoré pokrývajú výdavky. Miestne orgány majú veľmi malé šance vlastným pričinením si zabezpečiť dostatočné príjmy, čo predstavuje dosť veľký problém. Je pochopiteľné, že štát chce určitým spôsobom ovplyvňovať činnosť týchto miestnych orgánov, ale neuvedomuje si dôsledky. Keby si miestne orgány mohli svojim vlastným pričinením zvýšiť svoje príjmy, odpadli by štátnemu rozpočtu výdavky miestnym orgánom v podobe dotácií a subvencií. Obidve strany však majú svoje pozitíva aj negatíva.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: Štatistická ročenka 1999, Financie a mena (E. Beňová, A. Jankovská, A. Majtánová a kol.), Právo pre ekonómov (M. Sabo a kol.), Verejné financie (prof. Ing. J. Lipták, DrSc.), materiál stiahnutý z internetu
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.