referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Timotej
Nedeľa, 24. januára 2021
Systém sociálnej práce
Dátum pridania: 26.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: SEMINKO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 537
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.1
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 18m 30s
Pomalé čítanie: 27m 45s
 
najdôležitejšie problémy súčasnosti ovplyvňujúce systém soc. práce (SP):
- nárast chudoby a soc. vylúčenia
- nárast nezamestnanosti a nutnosť zdokonalenia ciest a možností návratu do práce
- demografické zmeny, vrátane zmien rodinných štruktúr
- starnutie populácie
- zmeny v typoch soc. rizika (osamelý rodič, závislý dôchodca, zastaranosť kvalifikácie, zle platená práca)
- rast soc. – patologických javov (kriminalita, drogové závislosti)
- obmedzenia ver. financií vo vzťahu k makro – fiškálnym obmedzaniam

SP ako vedná disciplína:
- SP je vedecky fundovaná odborná disciplína, kt. špeciálnymi prac. metódami zaisťuje soc. starostlivosť o človeka na profesionálnom základe
- východiská pri ustanovení SP, jej predmetu, obsahu, cieľov, úloh, kategórií a metodiky:

- SP ako praktická činnosť – historické hľadisko
- SP ako vedný odbor – teoretické hľadisko
- SP ako samostatná profesia – praktické hľadisko
- SP ako akademická disciplína – vzdelávacie hľadisko
- výskum SP – rozvojové hľadisko
- zámery SP a jej vývojové trendy – integračné hľadisko

- SP je multidisciplinárny vedný odbor
- vzťah profes. praxe ako teoreticko – praktickej disciplíny

vzdelávanie v soc. práci:
- v školskom systéme
- v systéme ďalšieho vzdelávania soc. pracovníkov

zákl. pojmy v SP:
- soc. prípad
- soc. udalosť
- soc. klient
- soc. situácia
- soc. problém

soc. prípad – zvláštna situácia alebo problém, kt. vyžadujú nejaký spoloč. zásah, nie však osoby v ňom zúčastnené

soc. udalosť – poskytovanie soc. pomoci sa viaže na spoločnosťou uznané životné udalosti – soc. udalosti – ktoré vyvolávajú nedostatočnosť alebo úplné zlyhanie prirodzených zdrojov svojbytnosti a bezpečnosti občana

soc. klient – osoba, kt. prichádza alebo je už v starostlivosti soc. pracovníka

soc. situácia – tvorí ju jedinec, skupina či komunita v širšom sociokultúrnom prostredí

soc. problém – vytvára také vývojové tendencie a situácie v ľudských vzťahoch a spoločnosti, kt. sú považované za problémové
- presahuje osobnú situáciu, zasahuje väčší počet ľudí a vyžaduje riešenie

metódy SP:

podľa zamerania na objekt: s jednotlivcami
so skupinou
s komunitouchápanie SP:

SP v užšom chápaní – priamy, zámerný a pripravený kontakt
- aj termín metódy SP – soc. diagnóza, soc. terapia

SP v širšom chápaní – aj sco. techn.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.