referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
Základné termíny v účtovníctve pre stredné školy
Dátum pridania: 29.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 859
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Účtovníctvo
poskytuje najucelenejší pohľad o stave a pohybe majetku, záväzkov, nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov za účelom zistenia hosp. výsledku pre potreby daňové
-je to ekonomické praktikum, vyjadrenie ekonomického javu v hodnotách (peniazoch)
Jednoduché účt. vedú FO (účt. jednotka)
-sleduje a kontroluje stav a pohyb majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov za účelom zistenia hosp. výsledku ako celku pre potreby daňové

Podvojné účt.
vedú PO – zapísané v OR (účt. jednotka)
sleduje a kontroluje stav a pohyb majetku, záväzkov, nákladov a výnosov za účelom zistenia hosp. výsledku ako celku pre potreby daňové

Zákl. právne normy
zákon o účtovníctve (rozsah a spôsob vedenia účt. a jeho preukazateľnosť pre všetky podnikateľské subjekty)
- obchodný zákonník
- živnostenský zákon
- zákon o daniach z príjmu FO a PO
- zákon o DPH

Účtovné doklady
originálne písomnosti, ktoré musia byť vyhotovené presne a trvalo, preukazným spôsobom, musia obsahovať očíslovanie, IČO (OR), DIČ (vzťah na daňové úrady)
na syntetickú evidenciu slúžia: DFA, OFA, PRO, PPD, VPD, VBÚ
na analytickú evidenciu slúžia:inventárne karty HIM a NHIM, skladové karty zásob (tvoria analytickú evidenciu zásob)

Peniaze
všeobecný ekvivalent – v akomkoľvek čase, na akomkoľvek mieste sa za ne dá kúpiť
akýkoľvek tovar, obchoduje sa s nimi na peňažnom trhu

Trh
miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na báze dobrovoľnosti
ponuka = predávajúci, výrobca, dodávateľ → OFA pre dod. – pohľadávka
dopyt = kupujúci, spotrebiteľ, odberateľ → DFA pre odber. – záväzok
každý dodávateľ je zároveň aj podnikateľom (v CDP je to dopravca a prepravca)medzi dod. a odber. sú obchodno-záväzkové vzťahy (kúpno-predajná zmluva)
môže byť individuálny, agregátny

Majetok
všetky prostriedky, ktoré firma využíva na svoju činnosť, sama si ich zabezpečuje
v peňažnej a nepeňažnej podobe

Obchodný majetok
majetok firmy
podnikateľ ho vložil do podnikania
podnikateľ si ho zabezpečuje v rámci obchodnozáväzkových zdrojov sám

Obstaranie majetku
nákup – dod. sp. → obstarávacia cena → DFA
vlastná činnosť – vlastné náklady výroby → VFA (vnútropodniková faktúra)
prevod – z osobného vlastníctva do podnik. činnosti → reprodukčná obst. cena → ID (spoločenská zmluva)
leasing – leasingová zmluva → cena za prenájom
dar – darovacia listina → reprodukčná obst. cena

Oceňovanie
vyjadrenie hodnoty majetku v peniazoch, t. j.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.