referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Sobota, 26. novembra 2022
Personálne stratégie moderného manažmentu a organizácia personálneho manažmentu
Dátum pridania: 06.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kati17
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 424
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 15
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 25m 0s
Pomalé čítanie: 37m 30s
 
1. VYMEDZENIE POJMU

Personálne stratégie definujú zámery organizácie týkajúcich sa smeru, ktorým mieni postupovať pri vytváraní a realizácii personálnej politiky a postupov.

2. PODSTATA A OBSAH

Personálne stratégie definujú zámery organizácie pokiaľ ide o to, čo je potrebné urobiť a čo je potrebné zmeniť vo všetkých v oblastiach personálneho riadenia, aby sa uľahčilo dosiahnutie cieľu organizácie.

Hlavné oblasti, v ktorých by mali byť personálne stratégie spracované sú tieto:
a) formovanie podnikovej pracovnej sily
b) rozvoj pracovníkov
c) odmeňovanie pracovníkov
d) zamestnanecké vzťahy

2.1. STRATEGICKÉ RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A PERSONÁLNE STRATÉGIE

Termíny strategické riadenie ľudských zdrojov a stratégie ľudských zdrojov alebo personálne stratégie sú často navzájom zamieňané, aj keď je možné medzi nimi nájsť rozdiely.
Stratégie riadenia ľudských zdrojov môžeme chápať ako všeobecný prístup ku strategickému riadeniu ľudských zdrojov v súlade so zámermi organizácie, pokiaľ ide o ďalšie smery jej postupu. Touto definíciou je strategické riadenie ľudských zdrojov integrované do procesu strategického riadenia uplatňovaného organizáciou. Z tohoto procesu vychádza mnoho rozhodnutí, ktoré vytvárajú modely, ktoré organizácia používa pre riadenie svojich ľudských zdrojov a pri vymedzení oblastí, v ktorých je treba spracovávať špecifické personálne stratégie. Ako bolo uvedené, tieto stratégie ukazujú „zámery a plány pre využívanie ľudských zdrojov k dosiahnutiu cieľov podniku.“
V súlade s touto analýzou, sú rozhodnutia v oblasti strategického riadenia ľudských zdrojov zabudovaného do strategického plánu, zatiaľ čo rozhodnutia personálnych stratégií sú z neho len odvodené. Aj tak by však formulovanie personálnych stratégií by nemalo byť považované za reagujúci alebo pasívny proces. Pojem strategického riadenia ľudských zdrojov vyžaduje, aby ich zamerania a účel boli stanovené už pri príprave celkovej stratégie. To však bude pravdepodobne vyžadovať niektoré návraty a opakovania.
Vzájomný vzťah medzi strategickým riadením ľudských zdrojov a personálnymi stratégiami či stratégiami ľudských zdrojov je porovnateľné so vzťahom medzi strategickým riadením a stratégiami spoločnosti či podniku. Tak ako strategické riadenie ľudských zdrojov, tak aj strategické riadenie sú termíny, ktoré charakterizujú prístup, ktorý môže vrcholový management (čiže moderný manažér) uplatniť, keď sa zameriava otázky a keď stanovuje celkový smer postupu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.