referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oliver
Utorok, 7. júla 2020
Marketingu - Reklama (seminárna práca)
Dátum pridania: 10.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Stranger007
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 303
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

Na trhu , kde existuje veľa konkurentov a výdavky na reklamu sú vysoké, značka sa musí propagovať oveľa výraznejšie, aby prenikla informačným šumom, ktorý je na trhu. Rozpočet reklamy zvyšuje aj potreba opakovaného sprostredkovania reklamného apelu a náklady na prípadnú diferenciáciu výrobku oproti podobným výrobkom vo svojej kategórii.

Pri vypracovávaní rozpočtu na reklamu možno vychádzať z nasledovných metód :
- metóda zostatkového rozpočtu
- metóda percentuálneho podielu z obratu
- metóda konkurenčnej parity
- metóda cieľov a úloh

Rozhodnutie o reklamnej správe

Ani veľký rozpočet na reklamu nie je zárukou úspešnej reklamnej kampane. Reklama môže byť úspešná vtedy, keď správa získa pozornosť a je komunikatívna. Veľmi dôležitá je kvalita reklamnej správy, zvlášť v prostredí presýtenom reklamou. Obsah reklamnej správy, ktorej cieľom je získať a udržať pozornosť, sa musí dôkladne plánovať. Vyžaduje viac fantázie, schopnosti pobaviť a poskytnúť spotrebiteľovi väčší zážitok. Pre úspech reklamy má rozhodujúci význam stratégia kreativity. Pri jej spracovaní sa využíva postupnosť troch krokov: tvorba obsahu reklamy, hodnotenie a výber správy, realizácia správy. · Tvorba obsahu správy – Tvoriví pracovníci majú rôzne metódy hľadania myšlienok pre obsah reklamnej správy. Mnohí začínajú rozhovorom so zákazníkmi, obchodníkmi, odborníkmi a konkurentmi. Iní sa snažia predstaviť si, ako spotrebitelia používajú produkt a zistiť, aké prednosti hľadajú pri jeho nákupe a používaní.
· Hodnotenie a výber obsahu správy – Zadávateľ reklamy posúdi predložené návrhy podľa daných kritérií. Výzva, ktorú obsahuje reklamný oznam by mala mať tri znaky: musí byť zrozumiteľný, odlišujúci (čím sa výrobok líši od konkurenčných) a hodnoverný. Splnenie poslednej požiadavky je najťažšie.· Realizácia oznamu správy – Účinok reklamného oznamu nezávisí len od toho, čo sa povie, ale aj od toho, ako sa to povie. Zadávateľ reklamy musí sprostredkovať oznam takým spôsobom, aby upútal záujem a dôveru potencionálnych zákazníkov. Napr. znázornením osoby, ktorá používa výrobok v bežnom živote, navodením nálady spojenej s výrobkom, vedeckým dôkazom alebo odporúčaním, že náš výrobok je lepší, ako „bežný“ výrobok alebo zdôraznením vhodnosti daného výrobku pre určitý životný štýl.

Rozhodnutie o médiách

Ďalšou úlohou je výber média, prostredníctvom, ktorého sa bude reklama realizovať. Pri výbere médií je rozhodujúca postupnosť krokov: rozhodnutie o šírke dosahu, frekvencií a účinku médií, výber najdôležitejších druhov médií, výber špecifických nositeľov reklamy a rozhodnutie o časovej pôsobnosti reklamy.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: KOTLER, P. – ARMSTRONG, G. : Marketing. Bratislava : SPN, 1992., KRETTEN, A. – ŠIMO, D. – VICEN, M. – NAGYOVÁ, Ľ. : Marketing. Nitra : SPU,1997, SVĚTLÍK, J. : Marketing : Cesta k trhu. Zlín : EKKA, 1992, ALIF : Environmentálny manažment, http://www.referaty.sk/?referat=4303
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.