referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Utorok, 10. decembra 2019
Štýl práce manažéra
Dátum pridania: 22.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Asder
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 836
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 

Každý manažér disponuje tromi skupinami manažérskych zručností:
Koncepč né zruč nosti sú schopnosti viesť podnik ako celok. Ide o chápanie toho, ako sa rôzne funkcie podniku ovplyvňujú, ako je podnik spojený s okolím a ako zmeny v jednej zložke vplývajú na celý podnik. Tieto zruč nosti sú nevyhnutné najmä pre top manažéra.
Ľudské zruč nosti sú založené na spolupráci vedúceho podriadenými, nadriadenými a s manažérmi na rovnakej úrovni. Požiadavky na ľudské zruč nosti sú dominantné pri strednom manažmente podniku, ale sú dôležité aj pre ostatné stupne manažérov, pretože komunikácia s ľuďmi tvorí významnú neoddeliteľnú súč asť práce manažéra.
Technické zruč nosti zahŕňajú využívanie špeciálnych technických a technologických poznatkov a skúseností pri výkone práce. Technické zruč nosti prevládajú v práci najnižšieho manažmentu.


3. Úlohy manažérov v podniku a požiadavky na osobnosť vedúceho pracovníka

Úlohy manažéra v podniku možno v podstate rozdeliť do piatich skupín:
1) Plánovanie je predvídanie pravdepodobných budúcich udalostí a stanovenie plánov ktoré smerujú k splneniu vopred vytýč2) ených cieľov.
3) Organizovanie je systematické upravovanie možností a úloh tak, aby sa plány mohli realizovať s minimálnymi nákladmi, č4) asom a úsilím.
5) Vedenie ľudí je zadeľovanie jednotlivcov na dané úlohy a napomáhanie k realizácii týchto úloh.
6) Koordinácia je zabezpeč7) ovanie vzájomného súladu medzi potrebami a možnosťami.
8) Kontrola je zisťovanie a presviedč9) anie sa, č10) i sa všetky č11) innosti robia podľa plánu.

Požiadavky na osobnosť manažéra sú veľmi rôznorodé, ale k vykonávaniu tejto profesie nevyhnutné. Z hľadiska vedenia ľudí patria medzi najdôležitejšie:
a. Inteligencia, zdravý úsudok a verbálne schopnosti.
b. Požadovaná kvalifikačc. ná a fyzická výkonnosť.
d. Sociálna zrelosť a stabilita.
e. Nezávislosť, vytrvalosť a postupné zvyšovanie výkonnosti.
f. Zručg. nosť v sociálnej oblasti a prispôsobovanie sa rôznym skupinám.
h. Túžba po spoloči. enskom postavení a socio-ekonomickej pozícii podniku.

4. Vedenie ľudí

Vedenie je proces usmerňovania a správania sa ľudí v záujme dosiahnutia vopred stanovených cieľov. Otázky vedenia ľudí patria v manažmente podniku k najdôležitejším. Od štýlu práce manažéra závisia vo veľkej miere výsledky jeho práce i práce celých pracovných kolektívov. Vedenie ľudí môže v každej situácii, kde ľudia spájajú svoje úsilie k splneniu úlohy. Preto nemusia byť vedúci pracovníci zároveň aj manažérmi.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Hudák, J. a kol.: Manažment, SPU, Nitra, 1998, Sedlák a kol.: Základy manažmentu, 1997, Papula, J. a kolo.: Manažérstvo pre obchodné akadémie
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.