referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Pondelok, 28. septembra 2020
Štýl práce manažéra
Dátum pridania: 22.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Asder
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 836
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 
1. Manažér a jeho charakteristika

Slovo manažér sa často používa na označenie vrcholových pracovníkov firiem, ktorí ich riadia a zodpovedajú za celkovú činnosť firmy. Manažéri tvoria v tomto prípade iba jednu kategóriu pracovníkov ktorí vykonávajú manažment. Všetky firmy vyvíjajú podnikateľskú činnosť a úlohou manažérov je cieľavedome spájať kombinovať a využívať zdroje na splnenie podnikateľských cieľov. Manažéri sústavne obnovujú zdroje a cieľavedome ich usmerňujú na konečné výrobky, prostredníctvom ktorých realizujú svoje tržby. Pomocou osvedčených metód plánovania, organizovania, rozhodovania, ovplyvňovania a kontroly riadia výrobné, pracovné a odbytové činnosti s cieľom dosiahnuť transformáciu zdrojov na konkurencieschopné výrobky a služby.
Manažéra možno definovať ako človeka ktorého primárnymi aktivitami sú manažérske funkcie pomocou ktorých pôsobí na objekty manažmentu. Je to človek ktorý plánuje, organizuje, vedie a kontroluje ľudské, finančné a informačné zdroje. Manažérmi podniku sú predseda predstavenstva, riaditeľ podniku, viceprezident, manažéri závodov, divízií a pod. Na vykonávanie manažérskych funkcií sú potrebné špecifické vlastnosti a schopnosti ktorými sa manažéri líšia od ostatných pracovníkov firmy.

2. Vznik profesie manažéra

Vznik tejto profesie súvisí s vývojom teórie manažmentu. V začiatkoch vývoja boli spravidla úzko prepojené funkcie vlastníka, pracovníka a manažéra. Mnohí významní manažéri začínali ako podnikatelia vlastníci. Na schopnostiach týchto manažérov stál a padal celý podnik. Väčšinou to boli autoritatívne osobnosti. V súčasnosti rozlišujeme podľa vnútorného usporiadania podniku a funkcií ktoré plní manažment tri úrovne manažmentu a teda aj tri úrovne manažérov:
Vrcholový manažéri (top manažment) sú špič koví vedúci pracovníci, ktorí usmerňujú a koordinujú č innosť podniku ako celku. Sú nositeľmi strategického rozvoja podniku, realizátormi dlhodobých zámerov a urč ovateľmi vnútropodnikového ekonomického režimu.
Manažéri strednej úrovne sú veľmi rôznorodou skupinou. Patria sem nielen manažéri vnútropodnikových útvarov (závodov, divízií...), ale aj vedúci rôznych odborných útvarov (vývoja, výskumu...).
Manažéri prvej úrovne ovplyvňujú svojimi rozhodnutiami transformáciu výrobných č initeľov na úžitkové hodnoty. Zodpovedajú za zadávanie úloh výkonným pracovníkom a za ich plnenie.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Hudák, J. a kol.: Manažment, SPU, Nitra, 1998, Sedlák a kol.: Základy manažmentu, 1997, Papula, J. a kolo.: Manažérstvo pre obchodné akadémie
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.