referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sabína
Utorok, 27. októbra 2020
Náklady firmy a rovnováha firmy
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 152
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 

Pri nižších úrovniach outputu vedie prírastok variabilných výrobných faktorov k rastu produktivity, čo spôsobuje, že celkové variabilné náklady rastú pomalšie. Po prekročení optimálnej kombinácie VF produktivita postupne klesá. (Graf č. 1)

Celkové náklady (TC)
vypočítame ako sumu celkových fixných nákladov a celkových variabilných nákladov. Preto je v porovnaní s funkciou TVC na grafe posunutá práve o výšku variabilných nákladov. (Graf č. 1 )

Priemerné fixné náklady (AFC)
sú fixné náklady pripadajúce na jednotku produkcie. Vypočítame ich ako TFC/q, preto je priebeh funkcie klesajúci (fixné náklady sa rozpočítavajú na čoraz väčší počet jednotiek). (Graf č. 2 )

Priemerné variabilné náklady (AVC)
vyjadrujú variabilné náklady pripadajúce na jednotku produkcie. (TVC/q). S rastom produkcie variabilné náklady spočiatku klesajú, svoje minimum funkcia AVC dosiahne v bode, kde je kombinácia výrobných faktorov optimálna, za týmto bodom začínajú rásť. (Graf č. 3 )

Priemerné celkové náklady (ATC)
vyjadruje celkové náklady pripadajúce na jednotku produkcie. Pritom sú priemerné celkové náklady sumou AVC a AFC. Tento fakt ovplyvňuje priebeh funkcie. Keď pre tie úrovne outputu, pri ktorých klesá aj funkcia AFC aj AVC nutne musí klesať aj funkcia ATC. Ďalej sa po určitú hranicu kompenzuje nárast funkcie AVC poklesom funkcie AFC, v konečnom dôsledku začína ATC rásť, keďže dodatočný prírastok produkcie vedie k rýchlejšiemu nárastu AVC ako poklesu AFC. (Graf č. 3 )

Hraničné náklady (MC)
vyjadrujú prírastok celkových nákladov, ktorý nastane zvýšením produkcie o jednu jednotku. Pri nízkych úrovniach outputu klesajú (lebo stroje a zariadenia nie sú budované na veľmi nízku úroveň outputu, pri ktorej je výroba nákladná), po dosiahnutí svojho minima však začínajú so zvyšovaním outputu rásť (využitie výrobných kapacít sa stáva nadmerným a kombinácia VF je neefektívna). Priebeh grafu MC zodpovedá zákonu klesajúcich výnosov. (Graf č. 2 )

Vzťah medzi hraničnými a priemernými nákladmi

V prípade že sú hraničné náklady nižšie ako priemerné celkové náklady, priemerné náklady budú klesať. Ak sú hraničné náklady na poslednú jednotku produkcie nižšie, ako ppriemerné náklady je zrejmé, že výroba danej poslednej jednotky prispeje k poklesu priemerných nákladov.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.