referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
Náklady firmy a rovnováha firmy
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 152
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 
Úvod do nákladov firmy

Ak hovoríme o nákladoch máme na mysli peňažné výdavky, ktoré firma musí vynaložiť na zakúpenie výrobných faktorov potrebných na výrobu svojeje produkcie. Náklady, ktoré firma vynaloží vo forme priamych peňažných nákladov, sa označujú ako explicitné náklady. Podnikateľ však nemôže odhliadnuť od výrobných faktorov, ktoré on sám vlastní a ktoré bude vo výrobnom procese využívať. Tie náklady, ktoré vznikajú pri použití výrobných nákladov vo vlastníctve vlastníka firmy, označujeme ako implicitné náklady. Tieto náklady nevznikajú v peňažnej forme, ale vlastník sa vzdáva možnosti príjmu, ktorý by získal v prípade alternatívneho využitia. Výšku implicitných nákladov nemožno presne zmerať, možno ich ale odhadnúť. Z hľadiska analýzy rozhodovania sa firmy o výške outputu je potrebné analyzovať náklady firmy z krátkodobého a z dlhodobého hľadiska.Kritériom rozlíšenia medzi krátkymi a dlhými obdobiami je možnosť meniť jednotlivé nákladové položky. Z krátkodobého hľadiska sú niektoré prvky nákladov nemenné. Z dlhodobého hľadiska môže podnikateľ meniť výšku všetkých nákladov, pričom sa dĺžka krátkeho obdobie v jednotlivých odvetviach líši.

Analýza nákladov firmy z krátkodobého hladiska

Náklady delíme:

celkové náklady (fixné a variabilné)

priemerné náklady (fixné a variabilné)

hraničné náklady
Bude nás najmä zaujímať priebeh funkcií jednotlivých nákladov. Nákladové funkcie budú vyjadrovať funkčnú závislosť medzi objemom výroby a výškou nákladov. Celkové fixné náklady(TFC)
predstavujú položky nákladov firmy, ktoré musí firma vynaložiť bez ohľadu na to, aké množstvo objemu produkcie vyrobí. Ide hlavne o náklady na vybavenie firmy a výrobného zariadenia, ale aj pracovníkov zapojených do organizácie výrobného procesu a režijné náklady (vykurovanie, údržba, osvetlenie). Funkciu TFC (keďže nezávisí od vyrábaného množstva) znázorníme ako priamku rovnobežnú s osou X. (Graf č. 1)

Celkové variabilné náklady (TVC)
sa závislosti od zmeny produkcie zvyšujú. Sú to hlavne náklady na materiál na pracovníkov priamo vyrabajúcich výrobky firmy. Celkové variabilné náklady nerastú s rastom objemu produkcie lineárne. Po začatí výroby sa s rastom produkcie zvyšujú pomalším tempom, za určitou hranicou však rastú stále rýchlejšie. Nelineárnosť priebehu funkcie celkových variabilných nákladov možno vysvetliť na základe pôsobenia zákona klesajúcich hraničných výnosov.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.