referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kamil
Utorok, 14. júla 2020
Spoločenská zmluva
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 084
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 

S prevzatím záväzku na nový vklad inou osobou ako spoločníkom môže valné zhromaždenie vyjadriť súhlas, iba ak sa v lehote 15 dní od uplynutia predchádzajúcej 15 dňovej lehoty nik z ostatných členov nezaviazal na takto uvoľnený vklad.

Záväzok na nový vklad sa preberá písomným vyhlásením, v ktorom záujemca musí vyhlásiť , že pristupuje k spoločenskej zmluve.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zvýšení základného imania z majetku z majetku prevyšujúceho základné imanie spoločnosti. Tým sa zvyšuje výška vkladu každého spoločníka v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o znížení základného imania spoločnosti.

Konatelia sú povinní zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa musia vyzvať veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 90 dní po poslednom oznámení. Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť primerané zabezpečenie ich pohľadávok, alebo tieto pohľadávky uspokojiť

VII.


Práva a povinnosti spoločníkov

Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenie spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v Obchodnom zákonníku, konkrétne §122, §123 a v tejto spoločenskej zmluve.

Okrem uvedených vkladov uhradia spoločníci vo forme pôžičky náklady zakladania spoločnosti. Výšku týchto nákladov vyčíslia konatelia do jedného mesiaca od vzniku spoločnosti. Náklady sa rozdelia v pomere podľa výšky vkladov spoločníkov. Spoločníci uhradia na nich pripadajúce časti nákladov do jedného mesiaca odo dňa, v ktorom im bola požadovaná suma oznámená.

Ak spoločnosť bude naďalej vykazovať straty, môže každý spoločník požiadať o súd zrušenie spoločnosti, ak o zrušení nerozhodne valné zhromaždenie.

VIII.


Orgány spoločnosti sú:

Valné zhromaždenie

Konatelia

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.