referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Spoločenská zmluva
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 084
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
Spoločníci sa dohodli, že založia spoločnosť podľa § 105-153 Obchodného zákonníka (OZ) /zákon 513/1991 Zb./ spoločnosť s ručením obmedzeným /ďalej len spoločnosť/ takto:

I.


Obchodný názov spoločnosti:
LucasComp Bratislava spol s r.o.

II.


Sídlo spoločnosti: Bratislava, Trojičné námestie 25


III.


Predmet podnikania spoločnosti:

1/Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky

2/ Obchodná činnosť

3/dopravná a prepravná činnosť pre vlastnú potrebu


IV.


Zakladajúcimi spoločníkmi sú:

Lukáš Kicko

Ferdinand Mallý

Gustáv Ballek


V.


1. Základné imanie spoločnosti je v sume 200 000Sk, tvoria ho vklady spoločníkov

2. Výška vkladu jednotlivých spoločníkov:
Lukáš Kicko, ulica číslo , Bratislava 100000Sk


Ferdinand Mallý, ulica číslo, Bratislava 50000Sk

Gustáv Ballek, ulica číslo, Bratislava 50000Sk

Základné imanie bolo uhradené
3. Správu vkladov bude do vzniku spoločnosti vykonávať Lukáš Kicko. Jeho práva sú uvedené v §60 OZ.

4. Obchodný podiel spoločníkov je daný pomerom ich vkladov k základnému imaniu spoločnosti a predstavuje práva a povinnosti spoločníka a jemu zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.

5. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel.

6. Jeden obchodný podiel môže patriť viacerým osobám. Svoje práva tohoto obchodného podielu si môžu tieto osoby len prostredníctvom zástupcu a na splácanie vkladu sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

7. Úmrtím niektorého spoločníka prechádza jeho podiel na jeho dediča za podmienky, že sa dedič o účasť v spoločnosti prihlási do jedného mesiaca od skončenia konania v dedičstve. Inak sa postupuje podľa §113 ods. 5 a 6 OZ

8. Spoločnosti nemôže nadobúdať vlastné obchodné podiely.

VI.


Zvýšenie a zníženie základného imania

Zvýšenie a základného imania novými peňažnými vkladmi je prípustné, len keď doterajšie peňažné vklady sú úplne splatené. Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi je prípustné už pred týmto splatením.

Pri zvyšovaní základného imania patrí spoločníkom prednostné právo na nové vklady pomerne podľa veľkosti ich podielov. Toto právo však treba uplatniť do 15 dní od rozhodnutia o zvýšení základného imania.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.