referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslava
Nedeľa, 5. apríla 2020
Ekonomická integrácia
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 006
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 29m 40s
Pomalé čítanie: 44m 30s
 

Medzinárodná špecializácia vo vedeckom výskume a vo výrobe rozvíja širokú kooperáciu medzi ekonomikami. V medzinárodnej deľbe práce sa rozvíjajú nové formy : vývoz a dovoz služieb, migrácia pracovných síl a špecialistov, vytváranie vedecko - technických informačných databáz, spoločných podnikov a projektov. Zmeny v rozsahu, charaktere a vo formách medzinárodných ekonomických vzťahov pôsobia spätne na jednotlivé ekonomiky, ich štruktúru, medziodvetvové a národohospodárske proporcie. 3. Formy ekonomickej integrácie

Na makroúrovni sa uzatvárajú mnohostranné dohody medzi integrujúcimi sa ekonomikami a nadobúdajú tieto formy :
Pásmo voľného obchodu - rušia sa clá a kvantitatívne obmedzenia v obchode s tovarmi a službami, voči nečlenským krajinám si jednotlivé krajiny ponechávajú vlastnú colnú tarifu.
Slovensko je zapojené do Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA), ktorej pôsobnosť sa vzťahuje aj na ďalšie hospodárske oblasti. Okrem Slovenska sú účastníckymi krajinami : Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko. Colná únia - okrem zrušenia colných a kvantitatívnych opatrení sa určuje spoločná tarifa voči nečlenským krajinám. V colnej únii sa členské krajiny spájajú do jedného obchodnopolitického územia vo vzťahu k vonkajšiemu svetu. Spoločný trh - zrušenie obchodných reštrikcií, ale aj rôznych obmedzení pohybu výrobných faktorov - voľný pohyb kapitálu a pracovných síl. Hospodárska únia - opatrenia ako pri spoločnom trhu, navyše zjednotenie alebo aspoň určitý stupeň harmonizácie hospodárskych politík, aby sa odstránila diskriminácia vznikajúca v dôsledku rozdielnosti týchto politík v jednotlivých krajinách. Menová únia - predpokladá spoločnú menu, ktorá by odrážala ekonomickú a nakoniec aj politickú jednotu zúčastnených krajín. V rámci menovej únie sa majú prijať jednotnotné pravidlá peňažného obehu, spoločná menová politika. Národné centrálne banky sa nahradia jednou, spoločnou centrálnou bankou, vytvorí sa spoločný fond menových rezerv a jednotná menová politika voči nečlenským krajinám a medzinárodným finančným inštitúciám. Úplná ekonomická integrácia - predpokladá zjednotenie menovej, fiškálnej, soiálnej a stabilizačnej politiky a vyžaduje vytvorenie nadnárodného riadiaceho orgánu, ktorého rozhodnutia sú záväzné pre členské krajiny. Úplná ekonomická integrácia by mala byť zavàšená politickou úniou. Pri tom sa predpokladá, že prvky politickej integrácie sa vytvárajú súčasne s prvkami ekonomickej integrácie tak, ako postupne prechádza ekonomická, a tým aj politická právomoc na nadnárodný orgán.
4.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.