referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslav
Nedeľa, 29. marca 2020
Ekonomická integrácia
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 006
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 29m 40s
Pomalé čítanie: 44m 30s
 

Menová oblasť - zavàšenie opatrení zameraných na presadenie voľného pohybu kapitálu v ES, - odstránenie všetkých prekážok finančnej integrácie, umožňujúce slobodné vykonávanie širokej škály bankových, finančných a poisťovacích služieb, - zapojenie všetkých mien členských štátov ES do kurzového mechanizmu Európskeho menového systému, - odstránenie všetkých prekážok súkromného používania ECU, - posilnenie koordinácie rozhodnutí v oblasti menovej a kurzovej politiky. Druhé štádium
- pripraviť podmienjky na prechod ku konečnému štádiu užším prepojením alebo konvergenciou ekonomických politík a ekonomík členských krajín ES - založiť Európsky menový inštitút, ktorého cieľom bude posilniť koordináciu menových politík členských krajín ES, podporovať používanie ECU a pripraviť pôdu na vytvorenie Európskej centrálnej banky v treťom štádiu. Kritériá na prechod členských krajín ES z druhého do tretieho štádia budovania hospodárskej a menovej únie sa stanovili nasledovne : - miera inflácie nesmie prevýšiť mieru inflácie dosiahnutú v troch štátoch EÚ s najnižšou infláciou o viac ako o 1,5%, - podiel deficitu štátneho rozpočtu na HDP v trhových cenách nesmie byť väčší ako 3%, - celkový nštátny dlh nemá byť väčší ako 60% DPH, - úrokové miery na dlhodobé vládne cenné papiere nesmú prekročiť úrokovú mieru určenú v troch štátoch EÚ s najnižšou infláciou o viac ako 2%, - členská krajina ES musí byť členom kurzového mechanizmu Európskeho menového systému po dva roky bez toho. aby iniciovala devalváciu svojej meny. Tretie štádium
- neodvolateľné fixovanie kurzov mien členských krajín ES, - príprava podmienok na zavedenie menovej jednotky ECU, ktorá nahradí národné mince a bankovky. - založenie nezávislej Európskej centrálknej banky, ktorá bude zodpovedať za vykonávanie menovej politiky a udržiavanie cenovej stability. ECB sa vytvorí na začiatku tretieho štádia, šesť mesiacov pred zavedením spoločnej meny. ECB spolu s centrálnymi bankami členských štátov ES vytvorí Európsky systém centrálnych bánk, ktorý bude zodpovedný za uplatňovanie jednotnej menovej politiky. 5. Základná podmienka integrácie SR s EÚ - konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky

Konkurencieschopnosť vytvára :
Predovšetkým taká štruktúra použitia HDP, ktorá zaručuje ekonomickú rozšírenú produkciu. Akcelerujúcimi zložkami ekonomického rasu sú predovšetkým výdavky na fixný kapitál, výdavky na vedu a výskum, výdavky na školstvo. Štruktúra priemyslu a služieb, ktorá je schopná poskytovať aktívne saldo zahraničného obchodu pri takej náročnosti na fixný kapitál, ktorý je úmerný celkovej ekonomickej výkonnosti ekonomiky. Prirodzenou podmienkou je konkurencieschopnosť výrobkov a služieb v medzinárodnom meradle. Výkonnosť - produktivita ekonomiky, ktorá zabezpečuje pridanú hodnotu vytvárajúcu dostatočne zaujímavý zisk pre medzinárodný kapitál a prirodzene aj dostatočnú tvorbu domácich finančných a kapitálových zdrojov.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.