referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Etické zásady audítora
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 758
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 28.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 47m 0s
Pomalé čítanie: 70m 30s
 

Túto jedinečnú schopnosť dávajú audítorovi jeho komplexné vedomosti sústavne dopĺňané aj vlastnými skúsenosťami.
Zvláštny význam overovania, ktoré uskutočňuje audítor spočíva v zistení, či a v akej miere vedenie účtov zodpovedá zákonu a stanovám. Tým chráni záujmy vlastníkov podielov a veriteľov, zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov ako aj iných zúčastnených, ktorí dôverujú vedeniu účtov. Oblasť činnosti audítora nezostala obmedzená na overovanie účtovných závierok, ale sa postupne rozširovala mnohostranným spôsobom na základe bližších znalostí hospodárskych pomerov overovaných podnikov. Audítor sa stal vysoko kvalifikovaným poradcom a pomocníkom podnikov vo všetkých oblastiach hospodárstva.

Právna úprava audítorstva v Slovenskej Republike
Hoci Slovenská republika zatiaľ nie je členom Európskeho spoločenstva, v zákone č. 73 o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, schválenom Slovenskou národnou radou 29. 1. 1992, je aplikovaná smernica Rady ES, ktorá ustanovuje a vymedzuje :

oblasť využitia

schvaľovacie predpisy - podmienky udelenia kvalifikácie

zásady výkonu povolania

zverejňovanie mien a adries

záverečné ustanovenia.
Zákon č. 73 upravuje postavenie a činnosť audítora a tiež zriadenie a pôsobnosť Slovenskej komory audítorov. /ďalej len komora/
Audítor, ktorým je fyzická alebo právnická osoba zapísaná v zozname audítorov vedenou komorou, overuje :

správnosť a úplnosť riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky,

finančnú a majetkovú situáciu podniku.
Povinnosť overovania je stanovená v paragrafe 39 Obchodného zákonníka a v paragrafe 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve. Podnikateľ alebo spoločnosť, na ktorú sa táto povinnosť nevzťahuje, môže o overenie požiadať.
O zistených skutočnostiach a výsledkoch svojej činnosti spracuje audítor písomnú správu pre podnikateľa, príp. pre orgán schvaľujúci účtovnú závierku a výročnú správu. Od audítora , jeho asistenta, jeho pracovníkov, a tiež aj od komory sa vyžaduje mlčanlivosť o zistených skutočnostiach.
Audítorská činnosť je platená činnosť, ktorú audítor vykoná na základe zmluvy o audítorskej činnosti. Táto činnosť je odbornou činnosťou, ktorú audítor vykonáva samostatne a nezávisle.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.