referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ervín
Nedeľa, 21. apríla 2024
Etické zásady audítora
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 758
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 28.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 47m 0s
Pomalé čítanie: 70m 30s
 

Zákon v paragrafe 5 vymedzuje prekážky, ktoré bránia výkonu audítorskej činnosti :
a) vlastnícky, spoluvlastnícky, členský, zamestnanecký alebo obdobný vzťah k overovanému podnikateľovi, z ktorého má audítor majetkový alebo iný prospech,
b) členstvo vo volených alebo menovaných orgánoch overovaného podniku,
c) príbuzenský alebo obdobný vzťah k vlastníkom a pracovníkom overovaného podniku, ktorí majú rozhodovaciu právomoc.
Pre získanie osvedčenia o spôsobilosti, ktoré podmieňuje zápis do zoznamu audítorov, musí fyzická osoba spĺňať tieto podmienky :
a) plná spôsobilosť pre právne úkony,
b) bezúhonnosť,
c) ukončené vysokoškolské vzdelanie a vykonávanie funkcie asistenta audítora aspoň po dobu dvoch rokov alebo
d) ukončené stredoškolské vzdelanie a vykonávanie funkcie asistenta audítora aspoň podobu 5 rokov,
e) úspešné zloženie odbornej skúšky, rozsah a obsah ktorej stanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s komorou.
Po získaní osvedčenia je fyzická osoba na základe písomnej žiadosti zapísaná do zoznamu audítorv. Do tohto zoznamu komora ďalej na základe písomnej žiadosti zapíše :
právnickú osobu, ktorou môže byť len verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a komanditná spoločnosť, v mene ktorej budú audítorskú činnosť vykonávať fyzické osoby zapísané do zoznamu audítorov,
zahraničnú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky na výkon tejto činnosti v zahraničí a zložila odbornú skúšku ustanovenú zákonom,
zahraničnú právnickú osobu, ktorá spĺňa podmienky stanovené zákonom,
fyzické a právnické osoby oprávnené na túto činnosť v Českej republike
Na základe zápisu do zoznamu audítorov vyhotoví komora fyzickej osobe dekrét a právnickej osobe licenciu oprávňujúce na výkon činnosti audítora.
Audítorovi pri vykonávaní jeho činnosti môže pomáhať aj jeho asistent. Asistent audítora sa takto vlastne pripravuje k výkonu samostatnej audítorskej činnosti. Asistent audítora je oprávnený vykonávať všetky úkony, na ktoré ho audítor splnomocní.
Komora vedie aj zoznam asistentov audítorov. Asistentom audítora sa môže stať osoba, ktorá:

má plnú spôsobilosť na právne úkony,

je bezúhonná,

má ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerania alebo má ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie a súčasne vykonávala prax v účtovníctve po dobu aspoň piatich rokov.
Audítor je pred začatím svojej činnosti povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti, a ktoré musí trvať po celú dobu výkonu činnosti. Ak audítor zamestnáva pracovníkov, je povinný uzatvoriť aj zmluvu o poistení za škody vzniknuté jeho pracovníkom pri plnení ich pracovných povinností. Poistenie musí trvať po celú dobu zamestnania pracovníka audítora.
Táto povinnosť je významným opatrením na ochranu účtovných jednotiek, u ktorých vykonáva audítor overovanie účtovnej závierky, a tiež ich obchodných partnerov.
Výrokom audítora, ktorý musí podnikateľ uviesť vo svojej výročnej správe a túto správu zverejniť, môže audítor uviesť do omylu akcionárov, banky, dodávateľov, odberateľov a ďalších partnerov. Pokiaľ na základe jeho chybnej správy dôjde k investovaniu do spoločnosti, u ktorej sa následne preukáže neschopnosť ďalšieho rozvoja z dôvodov, ktoré mal audítor zistiť a uviesť ich v správe, môžu od neho investori vymáhať prostredníctvom súdu náhradu škody.
Piata časť tohto zákona sa týka disciplinárnej zodpovednosti audítora.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.