referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Utorok, 23. apríla 2024
Etické zásady audítora
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 758
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 28.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 47m 0s
Pomalé čítanie: 70m 30s
 

Cestou k tomu je odborné, objektívne a nezávislé overenie finančných výkazov účtovnej jednotky.
Aby sa zabezpečila vysoká odborná úroveň a spoľahlivosť overovania finančných výkazov, medzinárodná prax vyvinula od konca sedemdesiatych rokov medzinárodné účtovné štandardy a medzinárodné audítorské štandardy.
Medzinárodné audítorské štandardy určujú princípy, ktorými sa riadi audítor, čím sa zabezpečí žiadúca kvalita jeho činnosti. Tieto štandardy sa odvodzujú z najlepších národných štandardov. Cieľom je maximálna svetová harmonizácia. Preto medzinárodné audítorské štandardy nepopierajú ani nenahradzujú národné štandardy uplatňované v jednotlivých štátoch. V zhodných zásadách medzi medznárodnými a národnými štandardmi platí, že audit vykonaný v určitom štáte podľa národných štandardov sa považuje za vykonaný podľa medzinárodných štandardov. V zásadách, ktoré sa líšia, by sa mala príslušná národná organizácia audítorov snažiť o ich priblíženie k medzinárodným štandardom.
Na prípravu a vydávanie medzinárodných audítorských štandardov poverila Medzinárodná federácia účtovníkov Medzinárodný výbor pre audítorské postupy. Tento výbor bol vytvorený ako orgán Medzinárodnej federácie účtovníkov. Federácia vznikla v roku 1977 na základe dohody 63 organizácií účtovníkov zo 49 štátov. Medzinárodný výbor pre audítorské štandardy od svojho vzniku vydal celkom 39 štandardov a stanovísk. Vydané štandardy zahrňujú všeobecne prijaté posupy pre audit a služby s ním súvisiace a stanovujú formu a obsah správy audítora.
Audit vykonaný podľa medzinárodných štandardov sa označuje ako medzinárodný a audit uskutočnený podľa predpisov platných v Slovenskej republike ako štatutárny alebo národný audit.


Etické zásady platné na Slovensku
Jednou z hlavných úloh Slovenskej komory audítorov je i chrániť čistotu audítorskej profesie a audítorov. Vydala preto , na základe vlastných , ale najmä zahraničných skúseností, pravidlá správania sa audítorov, porušenie ktorých sa disciplinárne postihuje. Hlavným zmyslom kódexu je snaha pomôcť členom Slovenskej komory audítorov vyhýbať sa etickým konfliktom, a preto dodržiavanie kódexu je v prvom rade v ich záujme.
HLAVNÉ ZÁSADY :
-- audítor je povinný zachovávať nezávislosť ako jeden z najdôležitejších atribútov svojej profesie
Ide o ťažiskovú zásadu audítorskej činnosti. Pri jej nedodržiavaní by samotné audítorstvo stratilo svoj význam. Nezávislosť audítora znamená, že audítorovi nič nebráni odovzdať slobodný, úplný a výlučne vecný posudok v správe audítora. To predpokladá, že nepodlieha príkazom alebo značným vplyvom iných osôb na jeho posudok, výsledok overovania sa netýka jeho vlastných záujmov alebo osôb, na ktoré musí brať ohľad a musí byť nezaujatý voči skúmanému objektu. Pokiaľ tieto podmienky nie sú v konkrétnom prípade dané, zadávatelia nemôžu zistiť, či audítor môže slobodne overovať.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.