referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Analýza likvidity podniku
Dátum pridania: 10.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Shutam
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 133
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Úvod do finančnej analýzy


Finančná analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, súčasnosti a predpokladanej budúcnosti finančného hospodárenia firmy. Jej cieľom je spoznať finančné zdravie firmy, identifikovať slabiny, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k problémom a determinovať silné stránky, na ktorých by firma mohla stavať. Základným nástrojom finančnej analýzy je výpočet a interpretácia finančných pomerových ukazovateľov.My sa konkretne budeme zaoberať analýzou likvidity podniku.


MajetokVšetky hmotné aj nehmotné veci, ktoré podnikateľ potrebuje pre svoju činnosť
1. INVESTIČNÝ - majetok podniku, ktorý mu slúži dlhší čas (viac ako 1 rok), v priebehu svojej životnosti si zachováva svoju pôvodnú formu a používaním sa len opotrebúva
a) nehmotný - nehmotné zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 20 000,-- v jednotlivom prípade a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
b) hmotný - pozemky, budovy, stavby, umelecké diela bez ohľadu na obstarávaciu cenu a samostatné hnuteľné veci, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 10 000,-- a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
c) finančné investície - investičné CP, ktoré bude mať účtovná jednotka v držbe dlhšie ako 1 rok, dlhopisy, termínované vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok, nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky, ktoré účtovná jednotka vlastní s cieľom obchodovania s nimi
2. OBEŽNÝ - mení pri hospodárskej činnosti svoju formu, spotrebúva sa naraz, je v ustavičnom pohybe, obehu
a) zásoby - predstavujú stav skladovaného materiálu, nedokončenej výroby, polovýrobkov vlastnej výroby, výrobkov, zvierat a tovaru
b) pohľadávky - vyplývajú z obchodných vzťahov, t. j. pohľadávky voči odberateľom za predané a dosiaľ nezaplatené výrobky, práce a služby
c) finančný majetok - predstavuje peniaze v hotovosti, šeky, ceniny, peniaze na účtoch v banke, cenné papiere iných organizácií určené na predaj do jedného rokaLikvidita

Schopnosť podniku uhradiť splatné záväzky. Pojmami likvidita a solventnosť sa charakterizuje a kvantifikuje úroveň úhrady záväzkov. Likvidita sa viaže k dlhšiemu obdobiu. solventnosť predstavuje momentálnu schopnosť úhrady. Medzi základné nástroje riadenia likvidity patrí pracovný kapitál, cash flow a pomerové ukazovatele likvidity. · Pracovný kapitál - pomáha určiť, či firma má "trvalé" finančné zázemie v podobe dlhodobých finančných zdrojov, čo pozitívne hodnotia najmä obchodní partneri firmy.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.