referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Výroba, peniaze, kapitál
Dátum pridania: 15.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: smoulinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 953
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Slovo ekonómia má grécky pôvod a znamená oikos – dom, nomos – zákon. Aristoteles ním označil náuku o domácom hospodárstve. Ekonómia ako veda vznikla v roku 1776, keď Adam Smith vydal dielo s ekonomickým obsahom Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov.

Potreby a statky:

Potreba je pocit uvedomeného alebo neuvedomeného nedostatku. Rozdeľuje sa:
- primárne (bývanie, stravovanie, odievanie...)
- sekundárne ( vznikli v socializačnom procese, potreba komunikovať, vzdelávať sa)
Ďalšie členenie:
- individuálne ( potreby jednotlivca)
- kolektívne = spoločenské (zdravotníctvo, školstvo...)

Statky sú predmety, prostredníctvom ktorých sa uspokojujú ľudské potreby. Členenie:
A) dostupnosť - voľné (napr. čučoriedky, huby...)
- ekonomické (na ich získanie je potrebné vynaložiť isté úsilie – vyrobiť
ich: zemiaky, pitná voda..)
B) forma - hmotné (veci)
- nehmotné (myšlienky, umelecké diela..)
C) účel - spotrebné (drevo alebo palivo)
- výrobné (drevo ako surovina na ďalšie spracovanie)
D) vlastníctvo - súkromné (patria jednotlivcovi alebo skupine)
- verejné ( celospoločenské, štátne)

Výroba:

Výroba je premena výrobných faktorov na výrobky (hmotné statky) a služby (nehmotné statky). Každá spoločnosť musí riešiť tri základné, vzájomne súvisiace ekonomické problémy:
- ČO vyrábať, aké tovary a služby produkovať,
- AKO vyrábať tieto statky v závislosti od technologických možností
- PRE KOHO vyrábať
Riešenie základných ekonomických problémov sa týka vzťahu medzi vstupmi do výroby (teda ide o výrobné faktory: prírodné zdroje, práca, kapitál) a výstupmi výroby (výrobky alebo služby). Výrobky a služby, ktoré sú získané prostredníctvom trhu, sa nazývajú tovary. Spôsob, akým sa tovary vymieňali, prešiel v dejinách viacerými etapami:
· naturálna výmena – tovar za tovar
· peňažná výmena – tovar za peniaze

Vstupy:
práca a ľudský kapitál – práca je cieľavedomá a účelná ľudská činnosť, jej nositeľom je človek disponujúci fyzickými a duševnými schopnosťami. Dopyt po práci je odvodeným dopytom, závisí od dopytu po výsledkoch práce, dopyt závisí aj od použite technológie práce (napr: ručná – mechanizovaná), ponuka závisí od počtu práceschopných obyvateľov, od odpracovaných hodín za rok, od kvality a kvantity práce. Nezamestnanosť – v trhovej ekonomike nemajú všetci práceschopní prácu.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.